Videnskaben bag Feliway

Videnskaben bag FELIWAY

Hvad er feromoner?

Feromoner er luftbårne kemiske signaler, som flittigt anvendes som kommunikation mellem dyr. 

Et dyr frigiver et kemisk signal som derefter kan aflæses og forstås af individer af samme art, og derefter ubevidst forandrer dyrets adfærd. Signalerne er frem for alt rettet mod andre individer, men det virker også som en påmindelse for dyret som afsender signalet. F.eks. når en kat gnider sit ansigt mod ting i sine omgivelser, for at sende budskabet "her bor jeg", men samtidig er det en påmindelse til katten selv om at her bor og trives jeg. 

Feromoner udskilles fra mange områder på kroppen (til forskel fra hormoner), afhængig af hvilken funktion signalet har, f.eks. territoriale feromoner, seksuelle feromoner, tryghedsferomoner eller alarmferomoner. 

Diagram of a cat pheromone producing areas and structures

Billede der viser områder på kat hvor feromoner udskilles hos kat:

1. Ansigtet.  2. Pønsoter og trædepuder.  3. Mælkekirtel-området.  4. Analområdet 5. Kønsorganer

Feromoner opfattes af et specielt organ i ganen(vomeronasala organet, VNO), ved at luft pumpes op mod dette organ, når dyret flehmer, og derved hjælpes de luftbårne feromoner til at nå VNO.

Connection of the vomeronasal organ to the cats brain

Billedet viser en gennemskæring af et katte-kranie med det vomeronasale organ og hvordan dette organ er koplet til kattens hjerne. 

I VNO aktiveres specielle receptorer, som sender en meddelelse til hjernens følelses-centrum, som reagerer med en hurtig ændring i adfærd og en fysiologisk respons. Denne forandring, hos det dyr der modtager feromon-signalet, sker spontant og ubevidst uden mulighed for bevidst at påvirke budskabet. 

Hvad er det for nogle feromoner der er i Feliway®?

Feliway® er en syntetisk kopi af kattens ansigtsferomoner (F3), som katten anvender for at skabe ro og tryghed der hvor den bor. Katten vælger ofte at markere de fremtrædende ting på sin vej gennem sit territorie, ved at gnide sit ansigt mod tingene. Herved afsætter den naturligt F3 feromonerne. Denne adfærd er noget som alle katte, såvel tamkatte som vildkatte, gør dagligt for at skabe tryghed i deres miljø samt kommunikere med artsfæller. Hvis katten kommer i et nyt miljø, begynder de ofte efter en tid, at ansigtsmarkere for at gøre det nye miljø til et sikkert og trygt sted hvor de føler sig hjemme.

Katte kan også markere ved at kradse eller urinmarkere. Hvis disse markeringer findes i kattens hjemme-miljø er det ofte et tegn på at katten føler sig stresset. I studier hvor man har set på kattens adfærd har man observeret at ansigtsmarkeringer kan betragtes som modstykket til kradsning eller urinmarkering. Med andre ord kan man sige, at der hvor katten ansigtsmarkerer, der vil den ikke kradse eller urinmarkere.

Se denne video med Professor Patrick Pageat hvor han forklarer hvordan man efter mange års forskning begynder at forstå og kortlægge kattens kommunikation og hvordan disse optages i dyret, og hvordan det leder til produktet Feliway:

 

F3, har man fundet ud, er en antagonist til at markere med kradsning eller med urin. Kradsning og urinmarkering anvendes til at afmærke territoriet udendørs, og anvender katten disse markeringer indendørs, er det ofte en følge af at katten føler sig stresset.  

Feliway® udskilles i kattens hjem for at tilføre katten en følelse af tryghed. Dette kan både være forebyggende men også for at ændre uænsket adfærd. 

Feliway® er en syntetisk kopi af F3 og er fremstillet ved at man har analyseret prøver af kattens naturlige ansigtsferomon fra mange katte (både fra forskellige racer, han- og hunkatte med forskellig sexuel status, dvs. både kastrerede / ikke kastrerede samt steriliserede / ikke steriliserede).

Feliway® er en perfekt kopi af kattens naturlige ansigtsferomon, og det er ens for alle katte. Produktet er afprøvet i flere videnskabelige studier. 

Hvad er feromoner?