Hallott már a Feliway®-ről, mielőtt meglátogatta honlapunkat?

Fogalomtár


Agresszió

Általános gyűjtőfogalom, amely számos, a félelem, a védekezés és a támadás érzelmi vonatkozásaival kapcsolatos viselkedésformát takar.

Feromonok

Kémiai jelzések, amelyek az egy fajhoz tartozó egyedek közötti kommunikációt szolgálják.

Feromonterápia

Kémiai jelzések szintetikus megfelelőinek alkalmazása viselkedészavarok megelőzése vagy megoldása céljából, amelyet természetes körülmények között adott faj egyedei termelnek, a fajtársak közötti kommunikációt elősegítendő.

Flehmen-reakció

A feromonok észlelésének és érzékelésének folyamata, a Jacobson-szerv (vomeronazális szerv, latinul: organum vomeronasale) segítségével.

Jacobson-szerv

Két zsákszerű nyúlványból álló páros szerv az orrüreg és a szájüreg között. A külvilággal két apró, a metszőfogak között található nyíláson keresztül érintkezik. Másik neve vomeronazális szerv (latinul: organum vomeronasale).

Játék

Az egymással jó viszonyban lévő – egymást tisztogató (allogrooming), egymáshoz dörgölődző (allorubbing) és Üdvözlő viselkedés – macskák gyakran játszhatnak. A külső szemlélő, pl. a gazda számára a játék sokszor durvának vagy akár agresszívnek is tűnhet, ugyanakkor az eseményeket jobban megfigyelve látható, hogy a macskák kiegészítő metakommunikációja játékra utal.

Jelölő viselkedés

Kémiai jelek használata, amelynek célja lehet az adott faj egyedei közötti kommunikáció, valamint az adott egyed önbizalmának, magabiztosságának a növelése. A kifejezést gyakran használják a territórium azonosításával, valamint az érzelmi kihívásokkal, megpróbáltatásokkal kapcsolatban.

Karmolás

Az elülső végtagokkal történő karmolás egyaránt megfigyelhető vízszintes és függőleges felületeken. Egyik célja az egyenetlen, letöredezett karomfelszín rendbehozása, tehát a karom élesítése. Lehet azonban jelölő funkciója is, amikor a macska látható és érzékelhető jeleket hagy környezete számára a karmolt felületen. A jelölő karmolás mindig függőleges irányú.

Metakommunikáció

A macskák gyakran alkalmaznak olyan speciális jelzéseket, amelyek az aktuális cselekvésük jelentését hivatottak finomítani, esetenként módosítani. A játékot pl. sokszor agresszióként értékelhetné a fajtárs, a metakommunikáció értelmezése nélkül. Nagyon fontos a testtartás és az arckifejezés, pl. a nyitott száj eltakart fogazattal és a félrebillentett fej együttese játékra való felhívás jele lehet.

Nyújtózkodás

A macskák gyakran nyújtózkodnak pihenést, alvást követően. Ehhez elülső végtagjaik karmait beakaszthatják valamilyen függőleges vagy vízszintes felületbe, hogy még kényelmesebben és tökéletesebben megmozgathassák minden tagjukat, így a nyújtózkodás esetleg összekeverhető a karmolással.

Szorongás

Egy vélt vagy valós veszélyre adott pszichológiai és viselkedésbeli válasz.

Territórium

Jól körülhatárolt földrajzi terület, amely az egyén szempontjából lényeges események helyszíne: táplálkozás, pihenés, játék, vadászat, szaporodás, egyéb társas viselkedések.

Túlzott mértékű tisztálkodás

A tisztálkodás extrém mértékben eltúlzott formája, amely során a macska jelentős mennyiségű szőrt eltávolíthat, és akár bőrsérülést is okozhat. A jelenség hátterének és az egyed motivációjának felderítése minden esetben egyéni megközelítést igényel, bár általánosságban elmondható, hogy az ilyen egyedek esetében gyakran találnak érzelmi zavarokat, pl. szorongást.

Üdvözlő viselkedés

A macskák között tapasztalható üdvözlő viselkedések többsége nem igényel fizikai kontaktust. Egy tipikus üdvözlés során a macska rendszerint zárt szájjal, röviden kurrog, lassan pislog, majd függőlegesen felemelt farokkal közeledik. Az üdvözlést követően a macskák egy ideig üldögélhetnek egymás mellett, mielőtt ki-ki megy a saját útjára.

Vadászat

A potenciális zsákmány felkutatására, elkapására és elejtésére irányuló cselekvések sorozata.

Vizeletspriccelés

Vizelet ürítése függőleges felületre, jelölés céljából. A macska rendszerint jellegzetes testtartást vesz fel közben és a vizeletsugarat úgy irányítja, hogy a többi egyed számára könnyen hozzáférhető helyen, orrmagasságban legyen.

Vokalizáció

Hangjelzések alkalmazása fajtársak közötti vagy más fajhoz tartozó egyedekkel való kommunikáció céljából. A macskák hangjelzései keletkezésük módja szerint többfélék lehetnek. Például a dorombolás és a kurrogás nyitott szájjal történik, a nyávogás során pedig fokozatosan zárul a száj.

“Allogrooming”

Jelenleg nincs rá magyar szakkifejezés. Olyan tisztálkodás, amely egy másik egyed felé irányul. A macskák egymás között kapcsolatfenntartás, barátkozás céljából alkalmazzák, amely az egy szociális csoportba tartozó egyedek közötti kapcsolat megerősítését, elmélyítését célozza.

“Allorubbing”

Jelenleg nincs rá magyar szakkifejezés. Olyan dörgölődzést takar, amely egy másik egyed felé irányul. Szociális értelemben véve egy jellemző irányultságú, aszimmetrikus viselkedés, amely során a kezdeményező egyed az aktív fél, a másik pedig a dörgölődzés alanya, aki ezt “elviseli”.

“Middening”

Jelenleg nincs rá magyar szakkifejezés. Vízszintes felületre történő bélsárürítést takar, jelölés céljából. A macska kísérletet sem tesz ürüléke elrejtésére, sőt, előszeretettel végzi feltűnő, szem előtt lévő helyen.

“Puddling”

Jelenleg nincs rá magyar szakkifejezés. Vízszintes felületre történő vizeletürítést takar, jelölés céljából. A macska rendszerint felveszi a fajra jellemző, ürítéskor szokásos testhelyzetet, majd kis mennyiségű vizeletet ürít a felületre.