Kende u Feliway®  al voordat u de website bezocht?

Verklarende woordenlijst


Agressie

Een algemene omschrijving die een reeks van gedragingen omvat binnen de emotionele context van bedreiging, verdediging en aanval.

Begroetingsgedrag

De meeste begroetingen tussen katten gaan in eerste instantie niet gepaard met fysiek contact.
Een typische begroeting kan bestaan uit een korte vocale trilling met gesloten bek, traag knipperen met de oogleden en naderen met de staart in een verticale positie. Na de begroeting is het mogelijk dat katten gedurende een korte periode in elkaars nabijheid gaan zitten alvorens hun weg te vervolgen.

Feromonen

Chemische signalen geproduceerd door dieren voor intraspecifieke communicatie.

Feromoontherapie

Het gebruik van synthetische analogen van chemische signalen (geproduceerd door dieren voor intraspecifieke communicatie), om gedragsproblemen te voorkomen of het hoofd te bieden.

Flehmen

Het detecteren en verwerken van olfactorische informatie door middel van het vomeronasaal orgaan.

Jachtgedrag

Gedragssequentie geassocieerd met het waarnemen, vangen en doden van potentiële prooien.

Kopjes geven

Het geven van kopjes aan een ander individu.
Binnen een sociale context is dit asymmetrisch gedrag waarbij er een duidelijke richting wordt aangegeven doordat het ene individu de initatiefnemer en het andere individu de ontvanger is.

Krabben

Krabben met de klauwen van de voorpoten op verticale of horizontale oppervlakken. Het gedrag kan in de natuur puur functioneel zijn en leiden tot het verliezen van versleten, oude nagels en het oefenen van de klauwen. Het kan ook gebruikt worden als markeergedrag door het achterlaten van visuele en olfactorische signalen op het kraboppervlak. Markering door krabben is altijd verticaal.

Likken van soortgenoten

Vachtverzorging bij een ander individu. Katten gebruiken dit om relatieverbanden tussen soortgenoten te bevestigen. Binnen een sociale context is likken symmetrisch gedrag waarbij beide individuen evenveel bijdragen in de gedragsinteractie.

Markeergedrag

Het gebruik van chemische signalen om te communiceren met soortgenoten en om het zelfvertrouwen van het individu te verhogen.
Markeren kan worden gebruikt in de context van het identificeren van het territorium en tevens in emotioneel uitdagende situaties.

Metacommunicatie

Katten gebruiken speciale signalen om de betekenis van hun gedrag aan te passen. Spelgedrag kan worden beschouwd als agressie zonder deze metacommunicatie. Lichaamshouding en gelaatsexpressie zijn belangrijk, een kat kan bijvoorbeeld zijn bek open houden met de tanden bedekt en de kop schuin naar één zijde als teken van speelsheid.

Onrust

Een psychologische en gedragsreactie bij verwachting van gevaar, reëel of vermeend.

Onzindelijkheid

Het als een markering defeceren op een horizontaal oppervlak als een markering. De kat doet geen moeite om de faeces te bedekken en zal het meestal achterlaten op opvallende plaatsen.

Overmatig poetsgedrag

Overdreven poetsgedrag waarbij de kat grote hoeveelheden haar kan verwijderen en zelfs beschadiging van de huid kan veroorzaken. De oorzaak voor dit gedrag moet van geval tot geval bekeken worden maar emotionele problemen zoals onrust of angst zijn vaak onderliggende oorzaken.

Spelgedrag

Katten die een goede relatie hebben (kenbaar gemaakt door het likken van soortgenoten, kopjes geven en begroetingsgedrag) zullen regelmatig met elkaar spelen. Spelgedrag kan behoorlijk fysiek en agressief overkomen op eigenaren maar katten gebruiken bijkomende metacommunicatie om duidelijk te maken dat het daadwerkelijk gaat om spelgedrag.

Territorium

Een geografisch gebied dat belangrijk is voor een individu omdat zich hier belangrijke bronnen bevinden zoals voedsel, beschutting en sociale interactie.

Uitrekken

Na het slapen rekken katten zich vaak uit. Ze kunnen daarbij hun klauwen in horizontale of verticale oppervlakken zetten. Om deze reden kan het worden verward met klauwmarkering of krabben.

Urinemarkeren

Het als een markering urineren op een horizontaal oppervlak. De kat zal gewoonlijk hurken en kleine hoeveelheden urine afzetten op het oppervlak.

Urinesproeien

Het aanbrengen van urine op een verticaal oppervlak als een markering. De kat neemt gewoonlijk een zeer kenmerkende houding aan en zorgt ervoor dat de urine is aangebracht op neushoogte zodat andere katten het signaal zullen kunnen herkennen.

Vocalisatie

Het gebruik van vocale signalen om te kunnen communiceren met andere katten. Bij katten kan men deze vocale signalen indelen in drie categorieën afhankelijk van de manier waarop deze worden voortgebracht. Spinnen en trillingen worden bijvoorbeeld geproduceerd met de bek open, miauwen is met een bek die geleidelijk sluit en defensieve vocalisaties, zoals blazen en spuwen, worden voortgebacht met een bek in een gefixeerde positie.

Vomeronasaal orgaan (VNO)

Twee blind eindigende zakken gesitueerd tussen de neus en de mondholte waarvan de toegang zich bevindt tussen de snijtanden.