Är din katt stressad?

Kände du till Feliway redan innan du besökte Feliways hemsida?

Vad är feromonterapi?

Feromonterapi är ett nytt sätt att komma till rätta med beteendeproblem hos djur. Det är en innovativ och naturlig lösning till stressorsakade problem hos hundar och katter.

Vad är feromoner? 

Feromoner är kemiska signaler som används för kommunikation mellan olika individer av samma art.  Läs mer...

Feromon som avges av en individ kan påverka och förändra beteendet hos andra individer av samma art.
De mest kända är sexualferomonerna som används för att göra katthonor och tikar i löp mer attraktiva för handjuren. Feromoner kan dock också användas för att märka ut territorie, skrämma angripare etc…

Hur uppfattar ett djur feromoner i sin omgivning? 

Feromoner utsöndras i luften av ett djur och upptäcks av andra genom ett speciellt organ vilket är beläget i den främre delen av hårda gommen i näshålan.  Läs mer...

För att detektera feromoner, pumpar djuret in luft i det vomeronasala organet. Detta pumpbeteende kallas för att ’flema’ och utförandet varierar mellan olika arter, från mycket subtilt hos katt till mer tydligt hos häst och får.
När djuret detekterar feromonet utlöses en omedveten förändring av beteendet.

Andra användningsområden av feromoner  

Feromoner används i en rad olika sammanhang.  Läs mer...

I hanteringen av beteenderelaterade problem kan appeasingferomoner används för att förebygga stress hos hund. Hundens appeasing feromon (ADAPTIL) (Öppnas i nytt fönster)

I zoologiska djurparker har feromoner varit till stor hjälp för att förbättra djurens välbefinnande.

Feromoner har även en utbredd användning i vinodlingar för att avvärja insektsangrepp.