Är din katt stressad?

Kände du till Feliway redan innan du besökte Feliways hemsida?

Inläggning på djursjukhus/hemkomst efter inläggning

Inläggning på djursjukhus/hemkomst efter inläggning

Att vistas på djursjukhus, liksom att återvända hem efter vistelse på djursjukhus, kan upplevas som mycket stressande för katten. Under djursjukhusvistelsen hänvisas katten till sin bur, kan inte gömma sig, hålls fast och behandlas av främlingar och tvingas leva i samma miljö som andra husdjur, även med hundar.


Förutom att behöva stå ut med denna stressframkallande miljö kanske katten även har smärtor eller känner sig sjuk, vilket ytterligare ökar känslan av stress.
Att återvända hem behöver inte betyda att stresskänslan försvinner. Kattens egna återförsäkrande och lugnande markeringar i hemmet på möbler, dörrposter och på andra ställen har försvunnit eller ersatts av andra katters markeringar. Resultatet blir att katten kommer tillbaka till ett hem som den rent visuellt känner igen som sitt territorium, men utan sina egna ansiktsmarkeringar vilket gör den vilsen. På liknande sätt kommer de andra katterna i familjen inte att känna igen honom/henne eftersom han/hon kanske luktar och/eller ser annorlunda ut (beroende på bandage, krage eller liknande).