Är din katt stressad?

Kände du till Feliway redan innan du besökte Feliways hemsida?

Klösmarkeringar

Klösmarkeringar

Enbart vertikala klösningar anses vara tecken på stress. Men din katt kan också klösa på vertikala områden för att hålla sina klor i trim. Hur kan du skilja mellan de två typerna av vertikala klösningar?


Om katten klöser på några få undangömda eller skyddade platser, är det antagligen fråga om klösning för att hålla klorna i trim för jakt.
Övergår klösningarna till flera platser, framförallt på öppna platser som dörrkarmar och fönsterbågar eller om katten börjar klösa på iögonfallande (utskjutande, framträdande) platser, som en soffgrupp, kan detta vara tecken på att katten är ur balans och dess spänningsläge förhöjt. Som en följd härav börjar den klösmarkera för att öka antalet doft- och synmarkeringar i sin närmaste omgivning.
Mer information om hur Feliway® kan förhindra eller förebygga klösningsmarkeringar