dut-BE België (NL)

Voorwaarden en condities

Welkom op de feliway.nl of feliway.be website. Deze website is het bezit van en wordt beheerd door Ceva Santé Animale B.V./N.V.

Bezoekers van deze website zijn gebonden aan de volgende voorwaarden en condities. Lees deze alstublieft zorgvuldig door alvorens de website te openen. De voorwaarden en condities zijn van toepassing op de website feliway.nl/feliway.be waar mogelijk links naar andere websites te vinden zijn. CEVA Santé Animale kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

Voor andere Ceva websites gelden mogelijk andere voorwaarden en condities.

Disclaimer
 • Met CEVA worden Ceva Santé Animale B.V.,Ceva Santé Animale N.V., het moederbedrijf Ceva Santé Animale of andere Ceva afdelingen aangeduid.
  Op deze website gebruiken we soms ‘CEVA’, ‘wij’ of ‘ons’ als we refereren naar CEVA in de globale zin of als het geen zin heeft om een specifiek onderdeel van Ceva te specificeren.
 • Deze website bevat mogelijk links naar andere websites.
  Wanneer u deze link aanklikt kan het gebeuren dat deze website full screen verschijnt (in dit geval moet u de terug toets gebruiken om terug te keren) of dat deze opent als een frame binnen de website (in dit geval kan u terugkeren naar de website door de navigatietoetsen binnen dit frame te gebruiken).
  Wanneer een externe website zich opent in een frame binnen de website is dit enkel om het navigeren binnen de website te vereenvoudigen en maakt dit ons niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe website, zelfs als deze website het eigendom is van een ander bedrijf van de Ceva groep.
  De externe links zijn bedoeld om u makkelijk en snel de weg te helpen vinden naar relevante websites, services en/of producten die u mogelijk interesseren.
  U bent verantwoordelijk om te bepalen of de services en/of producten die u via deze website aangeboden krijgt voor u relevant zijn. Ceva is niet verantwoordelijk voor de eigenaren of de operatoren van deze websites, evenmin voor de aangeboden goederen of services die ze aanbieden of voor de inhoud van de websites en is niet betrokken of verantwoordelijk voor de door hen aangeboden condities, garanties of andere voorwaarden. Daarnaast is Ceva niet verantwoordelijk voor de claims op deze externe websites waarvoor er op deze website een link aanwezig is.
 • Alle informatie en adviezen die terug te vinden zijn op deze website zijn algemeen van aard en zijn dus niet steeds betrouwbaar om een specifieke beslissing op te baseren.
  Ceva tracht ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website correct is op het moment van het beschikbaar komen van de website maar geeft geen garanties voor de accuraatheid van deze informatie. Ceva is niet aansprakelijk voor enige actie die u onderneemt als reactie op de informatie of adviezen of voor mogelijke schade of verliezen die u heeft ten gevolge van de door u ondernomen acties.
 • Ceva heeft het recht om alle informatie die bij een forum binnenkomt te controleren. Ceva mag, naar eigen inzicht en zonder verdere waarschuwingen, te allen tijde alle informatie die binnenkomt nakijken, verwijderen of blokkeren.
 • Indien u bij het bezoeken van de website de mogelijkheid heeft om het forum te lezen of er actief aan deel te nemen, bedenk dan dat de berichten achtergelaten individuele meningen zijn en dat deze niet noodzakelijk overeenstemmen met de inzichten van Ceva. Ceva is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor datgene wat door de gebruikers op het forum wordt geplaatst. Het is niet toegestaan het forum te gebruiken om informatie of afbeeldingen te posten, te uploaden of te versturen die lasterlijk of onwettelijk zijn of die de privacy kunnen schaden

Voorwaarden en condities
 • Deze website bevat informatie waaronder teksten, foto’s en andere afbeeldingen en geluiden die door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten zijn het bezit van Ceva of Ceva heeft de licentie bekomen van de eigenaars van dit materiaal zodat dit kan worden gebruikt als een onderdeel van deze website.
 • Deze website bevat handelsmerken, inclusief het handelsmerk "FELIWAY". Alle handelsmerken op deze website zijn het eigendom van Ceva of Ceva heeft de licentie bekomen om deze handelsmerken te gebruiken op de website.

Het is u toegestaan:
 • elk onderdeel van de website te bezoeken, uitgezonderd indien een wachtwoord noodzakelijk is
 • één of alle pagina’s van de website éénmaal te kopiëren of af te drukken voor persoonlijk gebruik.

Het is u niet toegestaan:
 • Om materiaal van de website te kopiëren (printen op papier, plaatsen op een CD of DVD, downloaden of op enigerlei andere wijze), te verspreiden, te veranderen of aan te passen behalve indien anders vermeld onder ‘Het is u toegestaan’.Deze beperkingen gelden zowel voor de volledige website als onderdelen hiervan;
 • Om auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten uit het originele materiaal te verwijderen indien u onderdelen kopieert of afdrukt van de website.
 • Om externe links op de website te plaatsen zonder onze schriftelijke toestemming.

Als u een hypertext of een andere link op onze website wenst te plaatsen, neem contact op (info@ceva.nl (voor Nl) of infovet.be@ceva.com (voor B) met details betreffende:

 • De URL(s) van de web pagina(s) die u wilt linken aan deze website

We zullen vervolgens uw aanvraag overwegen. Het is Ceva die beslist of we al dan niet ingaan op uw aanvraag en we hoeven dit te doen.

Wijzigingen in voorwaarden en condities
 • Het is mogelijk dat Ceva zo nu en dan de voorwaarden en condities en de regels voor afwijzing wijzigt.Bij uw bezoek aan de website accepteert u dat u gebonden bent aan de huidig geldende voorwaarden en condities en u moet u hier dan ook bij elk bezoek over de huidige condities Informeren.

Veranderingen in de website/de werking van de website
 • Ceva heeft het recht om te allen tijde de lay-out en de inhoud van de website te veranderen.
 • Ceva kan de werking van de website opschorten voor onderhoud of ondersteunende werken om de inhoud te updaten of voor enige andere reden.
 • Ceva behoudt zich het recht om de toegang tot de website te ontzeggen op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing.

Bescherming van de persoonsgegevens
 • Persoonlijke gegevens die aan Ceva worden doorgegeven via deze website zullen enkel worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.
  Lees dit a.u.b. grondig alvorens verder te gaan. Indien u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt staat u ons toe deze te gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Klachtenprocedure

Rechtsbevoegdheid
 • Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is het Nederlandse (feliway.nl) of het Belgische (feliway.be) recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Privacyverklaring

We respecteren de privacy van iedereen die deze site bezoekt. Leest u a.u.b. onze privacyverklaring grondig zodat u weet hoe we de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken.

Indien u ons uw gegevens toestuurt wordt ervan uitgegaan dat u ons uw toestemming heeft gegeven om uw gegevens volgens onze privacyverklaring te gebruiken.

Wat dekt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring dekt het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld middels of in relatie met deze website. Hierbij wordt met ‘deze website’ de feliway.nl of feliway.be bedoeld, die tevens links heeft met andere Ceva websites.
Andere Ceva websites bevatten mogelijk een privacyverklaring die verschilt van deze.
Deze privacyverklaring betreft de feliway.com website.

 • Te antwoorden op vragen of verzoeken door u opgestuurd.
 • Om bestellingen of werkaanvragen te verwerken die u aan ons heeft opgestuurd,
 • Het beheren of het nakomen van onze verplichtingen naar aanleiding van een overeenkomst die u heeft met ons,
 • Anticiperen op of oplossen van problemen met goederen of diensten die we u verstrekken
 • Het creëren van producten en diensten die tegemoet komen aan uw behoeften.

Als onderdeel van de services die we aanbieden via de site kan de informatie die u ons verstrekt verspreid worden aan landen buiten de Europese Unie(EU). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen dat zo nu en dan een van onze servers gelokaliseerd is in een land buiten de Europese Unie of dat één van de providers zich in een land buiten de EU bevindt.
Deze landen kunnen een andere bescherming toepassen van de bescherming van de persoonsgegevens dan binnen de EU.
Indien we uw gegevens versturen naar een land buiten de EU zullen we de nodige stappen nemen om een voortzetting van de bescherming van uw recht op privacy te garanderen.
Bijkomend, indien u onze services gebruikt wanneer u zich buiten de EU bevindt, zal uw informatie mogelijk naar landen buiten de EU worden doorgestuurd om u de benodigde services te kunnen verstrekken.
We zullen, behalve indien anders vermeld in de privacyverklaring, uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken zonder uw toestemming uitgezonderd indien we wettelijk verplicht of gemachtigd zijn dit te doen (bijvoorbeeld verplicht bij een legaal proces of in het kader van preventie van fraude of een andere criminele activiteit) of indien we geloven dat deze actie noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te verdedigen, voor het waarborgen van onze bezittingen of persoonlijke veiligheid en deze van onze gebruikers/klanten etc.

Het u verstrekken van bijkomende informatie en het delen van uw informatie

We zouden zo nu en dan uw persoonlijke informatie willen gebruiken voor toepassingen anders dan reeds hierboven besproken. We geloven dat u hierbij baat kunt hebben.
We hebben er echter begrip voor indien u er de voorkeur aan geeft dat we uw informatie hiervoor niet gebruiken. We zullen uw informatie niet gebruiken voor de toepassingen in onderstaande lijst behalve indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven bij of na het invullen en daarna er niet op bent teruggekomen. Wilt u op enig ogenblik dat wij u informatie niet langer gebruiken, laat het ons dan weten. We zullen het gebruik voor deze toepassingen dan stoppen zo snel als praktisch mogelijk is. We zullen in deze gevallen uw persoonlijke data wel blijven gebruiken voor de toepassingen zoals eerder beschreven zolang het aanvaardbaar is om dit te doen.

 • Marktonderzoek en het nakijken van verkoopcijfers
 • U informeren over onze producten en diensten, mogelijk ook telefonisch
 • Het verstrekken van uw informatie aan andere Ceva vestigingen, mogelijk buiten de EU, zodat zij u voor u relevante informatie kunnen opsturen.

Het gebruik van uw informatie door andere vestigingen

Deze site en de aangeboden services op deze site kunnen in de toekomst worden overgedragen aan één van onze buitenlandse afdelingen in het kader van een herstructurering of een andere oorzaak. We kunnen dus uw persoonlijke informatie doorschuiven naar elke vestiging die in de toekomst deze site bezit of beheert of die de services van deze site dan aanbiedt. Deze zal echter uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met de huidige privacyverklaring.

Verzamelen van niet-persoonlijke informatie

Het is mogelijk dat we automatisch de nodige niet-persoonlijke gegevens van u verzamelen zoals het type van internetbrowsers die u gebruikt of de website waarvandaan u werd doorgelinked naar deze website.
Mogelijk verzamelen we van u ook de nodige details die u heeft ingevuld op de website (bijvoorbeeld uw leeftijd en de stad waar u woont). U kunt niet worden geïdentificeerd door middel van deze informatie en het wordt enkel gebruikt om ons te helpen u een effectieve service via de website te leveren. Mogelijk delen we deze niet-persoonlijke informatie of verzamelde data met derde partijen voor zaken die verband houden met deze website.

Het gebruik van cookies

Het is mogelijk dat wij wat informatie (gewoonlijk gekend als ‘cookie’) op uw computer opslaan wanneer u een bezoek brengt aan de website. We zijn in staat deze cookies te lezen om informatie te verzamelen wanneer u opnieuw een bezoek brengt aan onze website. De informatie die we verzamelen wanneer u een cookie toestaat is specifiek voor uw computer en omvat ondermeer het IP adres, de datum en het tijdstip dat deze PC een bezoek bracht aan de website, welke delen van de website werd bezocht en of de gevraagde webpagina’s succesvol werden aangeboden.
Deze informatie is anoniem; ze zijn meer specifiek voor de computer dan voor de persoon.
We gebruiken de cookie informatie om onze kennis over het gebruik van de website te verbeteren en om ons zo in staat te stellen na te gaan of de website op een optimaal niveau functioneert. Dit stelt ons in staat om ons webaanbod naar u te verbeteren en u een aangename en innovatieve online ervaring aan te bieden.
U kunt deze informatie wissen of blokkeren door de instellingen van uw computer te veranderen (kijk hoervoor a.u.b. in uw ‘help’ menu’s of uw handleiding)
Als u ervoor kiest om deze informatie te wissen of te blokkeren kan het voorkomen dat u niet meer in staat bent om bepaalde onderdelen van de site te gebruiken.

Voorzieningen voor E-mail, (Feedback) en forum

Indien deze website voorzieningen aanbiedt voor e-mail, (Feedback) of een forum dan is het mogelijk dat we de beschikbare informatie verzamelen. Deze informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Uw gegevens actueel houden

We trachten uw informatie zo actueel mogelijk te houden.
Indien u de aan ons doorgegeven gegevens wilt aanpassen of veranderen, neem dan contact met ons op via de procedure die hierna wordt uitgelegd.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens

We hebben onze technologieën en werkwijzen zo geïmplementeerd dat we het objectief om uw privacy te garanderen, ongeautoriseerde toegang of oneigenlijk gebruik tegengaan. We zullen, indien noodzakelijk, deze maatregelen actualiseren op het moment dat hiervoor nieuwe technologieën beschikbaar komen.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens op andere websites

Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacyverklaring en de werkwijzen van andere websites, zelfs indien:

 • U toegang heeft gekregen tot deze een website van een derde partij door middel van links op onze website
 • U via de link op een website van een derde partij op onze website terecht bent gekomen.

We raden u aan dat u de privacyverklaring van elke site die u bezoekt controleert en contact opneemt met de eigenaar of operator van deze websites indien u bedenkingen of vragen heeft.

Zal deze privacyverklaring wijzigen?

Zo nu en dan kunnen er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring.
Indien het gaat om substantiële veranderingen in deze privacyverklaring en de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we de aanpassingen op deze pagina plaatsen en zullen we trachten u van deze aanpassingen op de hoogte te brengen.