cze-CZ Česká republika

Často kladené otázky

Všeobecné otázky ohledně Feliway a feromonů

Jaký feromon se nachází ve Feliway?

Feromon uvolňovaný z Feliway® je přesná kopie obličejového feromonu, který kočky zanechávají v prostředí otíráním hlavy o předměty nebo lidi, když se cítí v prostředí pohodlně.

Bude Feliway působit na lidi nebo jiná zvířata v domácnosti?

Ne. Protože feromony jsou druhově specifické látky, kočičí feromony ve Feliway budou působit jenom na kočky a na lidi a jiná zvířata nebudou mít žádný účinek.

Můžu Feliway použít na malé kotě?

Ano. Neexistuje minimální hranice pro použití Feliway. Koťata dokážou detekovat feromony v prostředí a reagovat na ně.

Můžu použít Feliway a Adaptil ve stejné domácnosti?

Ano, feromony v každém produktu jsou druhově specifické; obličejový feromon (Feliway) účinkuje jenom na kočky a psí uklidňující feromon (Adaptil) účinkuje jenom na psy. 

Jak dlouho bych měl/a používat Feliway?

Záleží na příčině a intenzitě problému, pro který Feliway používáte. Minimální doporučená doba používání pro většinu situací je jeden měsíc. Avšak v případě domácnosti s více kočkami nebo opakující se idiopatický zánět močového měchýře doporučujeme nepřetržité používání. 

Na jaké problémové chování nebude Feliway fungovat?

Není-li nežádoucí chování spojeno se stresem (vyprazdňování v bytě kvůli špatné organizaci záchodu, fyziologické škrábání, nemoci), Feliway nebude účinkovat. Často jsou nutné úpravy prostředí (poskytnutí více různých záchodů správně rozmístěných v domácnosti), abyste omezili soutěžení mezi kočkami a nevyhovující přístup pro každou kočku. Vždy je důležité nejdříve konzultovat stav s veterinářem, aby se vyloučily zdravotní potíže.

Feliway může pomoct v domácnosti s více kočkami, kde je silné napětí, snížením všeobecného stresu. Není však určen pro řešení agresivity mezi kočkami (souboje, útoky, poranění) nebo vůči majiteli, které nesouvisí se stresem. V tomto případě doporučujeme konzultaci se specialistou na poruchy chování. 

Jaký je nejlepší způsob pro vyčištění stopy po moči vzniklé značkováním v domácnosti?

Stopy po moči bychom měli vyčistit co nejdříve.

Odstraňte zbytek moči papírovým ubrouskem a teplou vodou. Potom použijte čistící prostředek jako mýdlo, bílý ocet nebo medicinální alkohol smíchaný s horkou vodou. Umyjte značkované místo roztokem a nechte uschnout. Postříkejte místo Feliway sprejem, abyste omezili riziko opakovaného značkování močí.

Nikdy nepoužívejte čistící prostředky obsahující čpavek, chlór nebo silně zapáchající, protože to kočky jenom povzbudí, aby místo zase označily močí.

Zápach moči můžete neutralizovat enzymatickým odstraňovačem zápachu.  

Který produkt Feliway mám použít; difuzér, sprej nebo kombinaci?

POUŽITÍ

FELIWAY

DIFUZÉR

 

 

FELIWAY SPREJ 60ML/20ML

 

DOPORUČENÁ DOBA POUŽÍVÁNÍ

Značkování močí

ü

+

minimálně 1 měsíc

Vertikální škrábání

+

ü

denně alespoň 1 měsíc

Domácnost s více kočkami

ü 

 

nepřetržitě

Stresující situace

-       Prázdniny

-       Oslavy

-       Ohňostroje

-       Bouřky

ü

+

začněte alespoň 24 hodin před událostí a pokračujte minimálně měsíc

Cestování

Návštěva veterinární ordinace

 

 

ü

aplikujte 15 minut před umístením kočky do přepravky, opakujte každých 4-5 hodin

Pobyt v hotelu pro kočky

 

+

 

ü

Denně. Aplikujte sprej do boxu, když tam kočka není. 

ü= Produkt nejvíc vhodný pro danou situaci

+ = Doplňující produkt Feliway® do kombinace pro posílení účinku 

Návod k použití najdete (v sekci “Který produkt Feliway použít?”) vyhledáním vaší konkrétní situace na našich web stránkách. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prosím svého veterinárního lékaře.

Použití Feliway difuzéru

Kde bych měl/a zapnout Feliway difuzér?

Difuzér byste měli zapnout v místnosti, kde se kočka/kočky zdržují nejvíce, nebo kde se nejvíc projevuje nežádoucí chování jako značkování močí nebo škrábání.

Difuzér pokryje prostor do 70 m², ale nesmí být ukrytý, umístěný za dveřmi nebo pod nábytkem. V domě s více patry, nebo v případě, že je nežádoucím chováním postižena více než jedna místnost, bude nutné použít více než jeden difuzér. 

Proč bych neměl/a zapínat Feliway difuzér pod nábytkem?

Olejové rozpouštědlo (nosič feromonů) stoupá v sloupci teplého vzduchu nad zařízením. Pokud je sloupec blokován (nábytkem, stolem, policí), olej se rekondenzuje a zanechává viditelnou stopu. Cirkulace feromonů bude narušená a účinnost nemůže být garantována.

Měl/a bych Feliway difuzér zapnout v chodbě?

Protože chodba není místo, kde se kočky většinou zdržují nejvíce, umístění zde nezaručí optimální difuzi a účinnost. Použití difuzéru v chodbě nedoporučujeme, není-li to místo, kde dochází k nežádoucímu chování (značkování, konflikty).

Vyskytují-li se konflikty mezi kočkami často v chodbě, zvažte jiné rozmístění vybavení pro kočky a ujistěte se, že každá kočka má volný přístup ke všemu potřebnému (záchod, krmení, voda...) bez možného omezování jinou kočkou. 

Měl/a bych Feliway umístit v blízkosti kočičího záchodu (především v případě značkování močí)?

Pro jakoukoliv indikaci, by měl být difuzér zapnutý v prostředí, kde kočky tráví nejvíce času. Protože kočky nejsou zvyklé trávit hodně času u záchodu, není důvod, abyste zde umísťovali difuzér (nebo stříkali Feliway sprej na záchod). Kromě toho, kočky si neotírají obličej o záchod, proto by byly nálezem obličejového feromonu zde asi dost překvapené.

Avšak neexistuje důvod, proč byste neměli difuzér zapnout v místnosti, kde se záchod nachází, je-li pokoj velký a kočky zde tráví většinu času, ne však v blízkosti záchodu.  

Přestane moje kočka používat záchod, když bude v té samé místnosti zapnutý i Feliway difuzér?

Ne. Feromony, které se nacházejí ve Feliway, nezpůsobí, že kočka přestane používat záchod. 

Difuzér byste měli zapnout v té části domácnosti, kde se kočky zdržují nejvíce, nebo kde se vyskytuje nežádoucí chování. To může být i pokoj, kde se nachází záchod. 

Měl/a bych Feliway difuzér na noc vypínat?

Ne - difuzér by měl být zapnutý nepřetržitě přes den i v noci. Časté vypínání způsobí, že difuzér nebude fungovat správně. Účinnost byla prokázána v klinických testech, kdy měly kočky nepřetržitý přísun feromonů. Kromě toho, kočky jsou často více aktivní v nočních hodinách.

Jak dlouho vydrží difuzér?

Difuzér byste měli kontrolovat každý měsíc a vyměnit po strojek 6 měsících, abyste dosáhli nejlepšího účinku.

Jak dlouho vydrží náplň?

Feliway difuzéry mají k dispozici 30-ti denní (48 ml) náplň.

Proč se hladina tekutiny v mém Feliway difuzéru nesnižuje?

Difuze tekutiny ve Feliway difuzéru je velmi pomalý proces. Za normálních okolností je v průběhu prvního týdne velmi obtížné všimnout si změny v množství tekutiny. Mírné odchylky můžou vznikat v závislosti od cirkulace vzduchu.

Ujistěte se, že váš difuzér pracuje správně a zkontrolujte, že:

-        knot není ulomený

-        zařízení je celý čas zapnuté (někdy je elektrická zásuvka pod kontrolou spínače ve zdi)

Kromě toho se ujistěte, že nepoužíváte starší Feliway náplň a nový difuzér.

Nakonec vyzkoušejte zařízení v jiné elektrické zásuvce.

Je nutné vyměnit Feliway náplň, pokud je na dně ještě stále tekutina?

Feliway difuzéry jsou k dispozici s 30-ti denní náplní (48 ml). Některé 30ti denní náplně vydrží i déle než 4 týdny, v závislosti na umístění difuzéru a cirkulaci vzduchu. Mějte na paměti, že zařízení se ale nikdy úplně nevyprázdní, protože několik málo mililitrů není v dostatečném kontaktu s knotem, aby byla umožněna správná difuze. Proto doporučujeme vyměnit náplň po 4 týdnech, bez ohledu na to, jestli tam ještě zůstala nějaká tekutina.

Jak dlouho trvá Feliway® difuzéru, než nasytí místnost feromony?

Doporučujeme, abyste nechali difuzér působit několik hodin (ideálně 24 hodin), aby byl plně funkční a dosáhl optimální poměr difuze. To umožní, aby byl knot nasycený a uvolnění účinné látky Feliway do prostředí. V případě stresové situace, kterou dokážete předvídat, doporučujeme zapojit Feliway difuzér 2-3 dny před událostí.

Jak dlouho potrvá, než uvidím účinek Feliway difuzéru na mojí kočce?

Feliway difuzér bude plně funkční za 24 hodin po zapnutí. Účinek na kočku závisí na druhu a závažnosti problému, kvůli kterému se Feliway používá.

Klinické testy prokázaly, že zlepšení stavu (snížení značkování močí a škrábání) může být viditelné už první týden, se zlepšováním následující týdny. V každém případě doporučujeme pokračovat v používání Feliway alespoň 1 měsíc, než vyhodnotíte jeho účinnost. Optimální výsledky dosáhnete doplňkovým opatřením (včetně změny rozložení vybavení), které vám doporučí váš veterinář nebo specialista na poruchy chování. V některých domácnostech je nepřetržité používání Feliway difuzéru výhodné.

Je použití Feliway difuzéru bezpečné?

Ano. Feliway® difuzér je vyroben ze samozhášivých plastů a je v souladu se standardy požadovanými Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), Evropskou (EN) a UL.

Je-li difuzér používaný nepřetržitě, doporučujeme pro nejlepší výsledky jeho výměnu každých 6 měsíců.

Proč jsou na krabičkách difuzérů nová varování?

Nová varování jsou propojeny s novými závaznými regulačními normami, které vyžadují podrobný popis možných rizik, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebitele.

Nicméně, Ceva feromony mají výborné bezpečnostní výsledky a spotřebitelé je používají už téměř 20 let.

Můžu Feliway difuzér používat v pokoji, kde jsou v kleci ptáci?

Je známo, že někteří ptáci mají velmi citlivý respirační systém (např. papoušci, andulky). Proto doporučujeme používat difuzér v jiném pokoji. 

Můžu Feliway difuzér používat v pokoji, kde je akvárium?

Jako u všech ostatních difuzérů, doporučujeme Feliway difuzér používat v pokoji, kde není akvárium. Tráví-li kočka nejvíce času v místnosti s akváriem, doporučujeme použít zásuvku co nejvíce od něj vzdálenou. Je to jenom opatření, abyste omezili usazování olejnatých aktivních substancí na povrchu vody. Samotné složky difuzéru nejsou klasifikovány jako toxické pro prostředí.

Můžu Feliway difuzér používat současně s klimatizací?

Feliway difuzér může být používaný v domě nebo na veterinární klinice, kde je klimatizace, musí být ale zapojený mimo ventilační a klimatizační otvory, cirkulaci studeného vzduchu a ventilátory. 

Jakou plochu dokáže pokrýt Feliway difuzér (především ve vícepodlažním domě)?

Jeden difuzér pokrývá plochu 70 m². Doporučujeme difuzér zapnout v místnosti, kde se kočky zdržují nejvíce nebo kde se problém vyskytuje (značkování, konflikty). V případě velkých domů nemusí být jeden difuzér umístěný na specifickém místě dostatečný, aby vyvolal u koček žádaný účinek, především pokud jsou pokoje od sebe vzdálené nebo je difuzér umístěn v jiném patře. Proto ve vícepodlažních domech doporučujeme pro ten nejlepší výsledek použít více difuzérů.  

Dá se náplň do Feliway difuzéru použít do jiného difuzéru?

Ne. Náplně Feliway nesmíte nikdy používat s jiným zařízením ani Feliway difuzér s jinou náplní. Je to jasně napsané na obalu produktu.

Zakoupil/a jsem Feliway difuzér v jiné zemi nebo online a nepasuje do mojí zásuvky. Co můžu dělat?

Feliway difuzéry mají zástrčku, která pasuje do lokálních elektrických zásuvek v zemi, kde jsou k zakoupení. Difuzér z USA nemůže být použitý v Evropě, protože jsou zde rozdíly v napětí. Nikdy difuzér nepoužívejte s adaptéry nebo konvertory voltů, použití není bezpečné.

Prosím, zkontrolujte, jestli má váš difuzér tu správnou zástrčku, která se používá ve vaší zemi.

Jak zjistím, že je můj Feliway difuzér zapnutý a pracuje?

Je-li difuzér zapnutý, LED světýlko na vrchu svítí oranžovou barvou, čímž indikuje, že pracuje správně.

Můžu Feliway difuzér používat, když je otevřené okno, především v létě? Ovlivní to účinnost?

Použití s otevřeným oknem nebo dveřmi způsobí rychlejší difuzi. Náplň tak nemusí vydržet očekávaných 30 dní. V tom případě zvažte použití difuzéru v jiné místnosti, kde se kočky zdržují.  

Jsou lahvičky od nových Feliway náplní recyklovatelné?

Ano. Nové Ceva náplně jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu (PET).

Použití Feliway spreje

Jak mám používat Feliway sprej?

Stříkněte 8x až 10x Feliway sprej 15 minut předtím, než vejde kočka do ošetřeného prostředí (auto, přepravka, pelíšek, vyšetřovací stůl). Účinek působí 4 - 5 hodin, i když každé zvíře reaguje individuálně. Aplikaci spreje zopakujte, když zaznamenáte snížený účinek.

Feliway sprej můžete aplikovat přímo na pelíšek, do přepravky nebo do auta, ale kočka tam v době sprejování nesmí být.

Nikdy nestříkejte Feliway sprej přímo na zvířata nebo do blízkosti jejich obličeje!

Můžu Feliway nastříkat na kočku?

Ne, nikdy nesmíte aplikovat Feliway sprej na kočku.

Jak dlouho trvá, než začne Feliway na kočku působit? Jak dlouho účinek trvá?

Feliway sprej má prokazatelně okamžitý účinek, který trvá 4 -5 hodin. Aplikaci opakujte v závislosti na situaci, kvůli které je Feliway použitý. Nezapomeňte, že po vystříkání musíte nechat prostředí a předměty alespoň 15 minut proschnout, aby se vypařilo alkoholové rozpouštědlo, než přijde do kontaktu s kočkou. 

Pokud cestujeme s kočkou delší dobu autem, jak často je nutné používat Feliway sprej?

Doporučujeme opakovanou aplikaci Feliway spreje každých 4-5 hodin. Na vystříkání přepravky je nutné vzít kočku ven a počkat minimálně 15 minut, aby se odpařilo alkoholové rozpouštědlo. Ujistěte se, že kočka bude mimo přepravku v klidu a bezpečí. 

Můžu Feliway sprej použít, pokud moje kočka při cestě autem trpí nevolností?

Feliway sprej je indikovaný pro řešení příznaků stresu během průběhu cestování, včetně zvracení. Feliway sprej má prokázaný účinek na stresem způsobené chování jako je zvracení, defekace, pomočení, ale i mňoukání, neklid a slintání, v porovnaní s kočkami, u kterých bylo použité placebo.

Feliway však není indikovaný na léčbu kinetózy v průběhu cestování autem. Proto doporučujeme, aby kočka před cestou nejedla alespoň 6 hodin, abyste omezili nevolnost a zvracení, nechte jí ale volný přístup k vodě.

Kromě toho, vždy po nastříkaní Feliway spreje do přepravky, čekejte alespoň 15 minut, než do ní vložíte kočku. Je to důležité, aby nebyla kočka znepokojena zápachem alkoholu ze spreje. 

Můžu nastříkat Feliway sprej na škrabadlo, aby ho kočka začala používat více místo škrábání nábytku?

Ne. Feliway byste neměli stříkat na místo, které chcete, aby kočka škrábala (např. škrabadlo). Feliway by měl být aplikován na místa, kde se vyskytuje nežádoucí škrábání (např. nábytek, gauč, dveře). Když z nich budou kočky cítit obličejový feromon, zabrání jim to v dalším škrábání.  

Mezi feromony na tlapkách a značením škrábáním, které kočky používají k vzájemné komunikaci, a obličejovými feromony, které jsou obsažené ve Feliway, které kočky nikdy nezanechávají na místě, kde škrábou, existuje protikladný vztah. 

Proč jsou na krabičkách od spreje tato nová varování?

Nová varování jsou propojena s novými závaznými regulačními normami, které vyžadují podrobný popis možných rizik, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebitele.

Nicméně, Ceva feromony mají výborné bezpečnostní výsledky a spotřebitelé je používají už téměř 20 let.

Je lahvička od Feliway spreje recyklovatelná?

Ano. Nové Ceva feromonové spreje jsou vyrobeny z recyklovatelného plastového materiálu.