cze-CZ Česká republika
feromony a Feliway

feromony a FELIWAY

CO JSOU FEROMONY?

Feromony jsou chemické signály, které živočichové stejného druhu používají pro komunikaci. Feromony uvolněné jedním jedincem jsou zachycené druhým jedincem a ovlivňují jeho chování.

Informace, kterou nesou feromony, jsou určeny pro další jedince i jako připomínka pro jedince, který feromony vyloučil. Například, když se kočka otírá o předměty v prostředí, nechává pro ostatní kočky vzkaz, že je to její teritorium, ale je to i zpráva pro ni samotnou, když se později vrátí do tohoto prostředí.

Feromony jsou vylučovány z různých částí těla a mají různé funkce jako teritoriální feromony, sexuální feromony, uklidňující nebo varovné feromony.

parts of the cat that produce pheromones

Znázornění oblastí těla kočky, kde se produkují feromony.

1. Obličejová část.  2. Tlapky.  3. Oblast mléčné žlázy.  4. Perianální oblast.  5. Nadocasní oblast.   6. Urogenitální oblast 

Feromony jsou detekovány speciálním orgánem (vomeronazální orgán, dále jen VNO), specifickým vdechováním (nazývaným flémování), kterým se dostávají feromony ze vzduchu do VNO.

Video výše znázorňuje, jak se dostávají feromony do vomeronazálního orgánu a vysílají signál do mozku kočky.

Ve VNO aktivují receptory, které předávají informaci do emoční části mozku, který na to odpoví určitým typem chování. Tyto účinky se projevují podvědomě, bez možné kontroly cílového jedince.  

Jaký feromon obsahuje Feliway?

Feliway je kopií kočičího tvářového feromonu (F3), který kočka přirozeně zanechává v prostředí, kde se cítí spokojeně a bezpečně. Kočka tento feromon uvolňuje, když si otírá obličej o různé předměty a značkuje si tak svoje prostředí.  

Toto chování je přirozené pro všechny kočky (domácí i divoké) a poskytuje jim jistotu. 

Kočky začínají nové prostředí značit automaticky, aby pro ně bylo bezpečné a mělo "známou vůni". Feromony, které vylučují kočky, vnímají jenom kočky (lidé ani další zvířata na ně nereagují). 

Někdy však kočky značkují prostředí také škrábáním a močí. Vyskytne-li se toto chování v bytě, je to obvykle projevem stresu.

Pozorování chování koček poukázalo na protichůdnost mezi značením obličejovými feromony a značením močí a škrábáním.

Ve videu výše vysvětluje profesor Patrick Pageat, jak došlo k nápadu vyrobit Feliway:

Zjistilo se, že F3 je protikladem k značení škrábáním a močí, které je používáno k značení teritoria, ale vyskytne-li se v bytě považujeme jej za příznak stresu.

Feliway® rozptýlený v blízkosti kočky napodobuje obličejový feromon jako uklidňující zprávu. Použitím Feliway označíte místo jako bezpečné pro kočku. V důsledku toho napomáhá omezovat a kontrolovat nežádoucí značkování.

Feliway® pochází z analýzy více vzorků přirozeného sekretu koček různého plemene, pohlaví a pohlavního stavu (kastrované, nekastrované).

Feliway® je dokonalá kopie přirozeného sekretu, která je společná pro všechny kočky. Byl testován v mnoha experimentálních a klinických podmínkách.