pol-PL Polska
Nauka wspierająca Feliway

nauka wspierająca FELIWAY

CO TO SĄ FEROMONY

Co to są feromony?

Feromony są to lotne sygnały chemiczne, które zwierzęta powszechnie wykorzystują w komunikacji między sobą. Po uwolnieniu feromonów przez jednego osobnika, wykrywane są one przez inne osobniki tego samego gatunku i wpływają na ich zachowanie. 

Wiadomość feromonowa przeznaczona jest dla innych osobników, ale jest również przypomnieniem dla zwierzęcia, które wydzieliło feromony. Przykładowo, kot ocierający głową o różne przedmioty, wskazuje innym kotom, że to terytorium należy do niego, ale jest to równocześnie informacja dla niego na później.

Feromony (nie mylić z hormonami), wydzialane są przez różne struktury ciała i pełnią różne funkcje, jak np.: fromony terytorialne, feromony płciowe, feromony uspokajające czy feromony alarmowe. 

Diagram of a cat pheromone producing areas and structures

Rysunek okolic produkujących feromony u kota.

1. Okolica twarzowa.  2. Opuszki łap.  3. Okolica sutków.  4. Okolica okołoodbytowa.  5. Okolica moczo-płciowa

Feromony wykrywane są przez specyficzny narząd umieszczony nad podniebieniem (narząd lemieszowo-nosowy, VNO), poprzez specjalny odruch "zassania" (zwany flehmen), wciągającym feromony z powietrza do VNO.

Connection of the vomeronasal organ to the cats brain

Schemat budowy narządu lemieszowo-nosowego i jego połączeń z mózgiem.

MOE = główny nabłonek węchowy, OB = opuszka węchowa, AOB = dodatkowa opuszka węchowa, VNO = narząd lemieszowo-nosowy

W VNO feromony aktywują pewne receptory, które przekazują informację do mózgu emocjonalnego, co skutkuje szybkimi zmianami w zachowaniu i fizjologii. Efekty te są podświadome, czyli zwierzę nia ma nad nimi żadnej kontroli.

Jaki feromon znajduje się Feliway?

Feliway® jest chemiczną kopią kociego feromonu policzkowego (F3), wykorzystywaną przez koty do znakowania granic ich terytorium. Kot pocierając policzkiem o przedmioty na swoim terytorium uwalnia feromony.

Zachowania takie przejawiają codziennie wszystkie koty (domowe, ale również duże, dzikie koty), ponieważ dzięki temu czują się  pewnie.

W nowym otoczeniu po pewnym czasie, kot również zaczyna automatycznie pozostawiać takie znaki, aby postrzegać to miejsce jako znajome i bezpieczne.

Koty znakują również swoje terytorium poprzez drapanie i ostrzykiwanie moczem. Gdy do zachowań takich dochodzi wewnątrz domu, oznacza to zazwyczaj, że kot czuje się zestresowany.

Obserwacje kocich zachowań wskazują na antagonizm pomiędzy znakowaniem policzkowym a drapaniem czy też ostrzykiwanie.

Na wideo powyżej, prof Patrick Pageat wyjaśnia to pierwsze spostrzeżenie i jego wpływ na wynalezienie Feliway:

Dowiedziono, że F3 przeciwdziała znakowaniom kotów (drapaniu i znakowaniu moczem), które to koty wykorzystują do znakowania ich terytorium. Znakowanie takie występować może również wewnątrz domu, gdy kot czuje się zestresowany.

Feliway® uwolniony w pobliżu kota, naśladuje naturalne feromony policzkowe, jako pozostawienie wiadomości dodającej otuchy. W wyniku tego, pomaga zapobiegać niepożądanym zachowaniom kota (znakowanie) oraz je kontrolować.

Feliway® powstał w wyniku wielokrotnych analiz próbek naturalnej wydzieliny od kotów różnych ras, płci (kocury, kotki) i stausu płciowego (płodnych, wykastrowanych czy wysterylizowanych).

Feliway® jest idealną kopią naturalnej wydzieliny, którą zidentyfikowano jako wspólną dla wszystkich kotów. Feliway® został wielokrotnie przetestowany w zarówno w warunkach eksperymentalnych i klinicznych.