swe-SE Sverige
Feliway Classic Får katten att känna sig trygg i hemmet och på resor

FELIWAY CLASSIC

Får katten att bli trygg

Produkterna inom kategorin FELIWAY CLASSIC innehåller alla en syntetisk kopia av kattens naturliga ansiktsferomoner (F3). Produkterna ger trygghet och harmoni åt katten i sitt hem eller på resor i situationer där den kan uppleva rädsla, stress och oro. Produkterna kan användas både förebyggande inför situationer där katten kan förväntas bli orolig, men också när katten redan har beteenden som tyder på att den är stressad. Produkterna kan med fördel användas för att motverka oönskade beteenden.

Kattens naturliga beteenden när den är trygg

Katten känner sig som mest trygg när den har kontroll över situationen och sin omgivning. Om katten mår bra och är tillfreds lämnar den kvar så kallade ansiktsferomoner genom att gnida sitt ansikte, från hakan till örat, mot saker i hemmet. Detta kallas att katten ansiktsmarkerar och det gör alla katter dagligen, såväl tama som vilda. Dessa ansiktsferomoner kommunicerar tillbaka en känsla av lugn, trygghet och välbefinnande. 

Katten ändrar beteende när den upplever oro och stress

Om det sker en förändring i kattens hemmiljö kan den bli orolig, ängslig och stressad och den slutar oftast att ansiktsmarkera i hemmet. Katten visar sin oro genom att ändra sina beteenden, ofta då till det vi kallar oönskade beteenden, som att kissa inne (urinmarkera) eller att klösa på möbler och andra föremål (klösmarkera) m.m. Även små förändringar som att möblera om i hemmet kan påverka katten.

Varför fungerar FELIWAY CLASSIC?

I studier där man har tittat på kattens beteende har man observerat att ansiktsmarkeringar kan betraktas som en antagonism till klösmarkeringar och urinmarkeringar; med andra ord där katten ansiktsmarkerar kommer den inte att klösmarkera eller urinmarkera. Inför framställning av den syntetiska kopian av kattens ansiktsferomoner har man analyserat prover från många katters naturliga ansiktsferomoner. Både från olika raser, men även från hon- och hankatter samt från okastrerade och kastrerade/ steriliserade katter. Produkterna inom Feliway Classic innehåller därför en perfekt kopia av kattens naturliga ansiktsferomon, som är gemensam för alla katter. Produkten har blivit grundligt testad i flertalet vetenskapliga studier. 

Vad är FELIWAY CLASSIC?

Produkter inom FELIWAY CLASSIC

FELIWAY CLASSIC Doftavgivare

FELIWAY CLASSIC Doftavgivare användas för att minska oönskade beteenden orsakade av oro, så som att katten kissar inne på...

FELIWAY CLASSIC Spray

Feliway Classic Spray är enkel att använda, har dokumenterad effekt och är naturligt för katten.

Används om din katt klöser eller kissar på möbler, är rädd för att åka bil eller orolig hos veterinären eller på kattpensionatet....

FELIWAY CLASSIC Refill

FELIWAY CLASSIC Refill

Återanvänd doftavgivaren från startpaketet och fyll på med med FELIWAY CLASSIC Refill för att skapa en långvarig effekt för...

Vetenskapen bakom FELIWAY

Feromoner är luftburna kemiska signaler som katter använder flitigt i kommunikationen med varandra och med sig själv. FELIWAY innehåller...