swe-SE Sverige

Vanliga frågor

Vanliga frågor om FELIWAY och feromoner

Vilket slags feromon finns i FELIWAY CLASSIC?

Feromonerna i FELIWAY CLASSIC är identiska med det ansiktsferomon, F3, som katten avger för att markera objekt i sin omgivning. 

Kan jag använda FELIWAY till min kattunge?

Ja absolut. FELIWAY innehåller syntetiska kopior av de feromoner som katter avsätter naturligt i sin omgivning. Du kan använda FELIWAY CLASSIC, FELIWAY FRIENDS och FELISCRATCH by FELIWAY till din kattunge.

Kan jag använda både FELIWAY och ADAPTIL samtidigt?

Ja, feromonerna i produkterna är artspecifika; ADAPTIL påverkar endast hundar och FELIWAY påverkar endast katter

Hur länge måste jag använda FELIWAY?

Det beror på omfattningen av beteendeproblemet och orsaken till detta. Läs mer under respektive flik för olika situationer, där ges indikation på hur länge och i vilka situationer FELIWAY är behjälplig.

Vilka typer av beteendeproblem kan inte avhjälpas med FELIWAY?

Om beteendeproblemet inte är stressrelaterat (nedsmutsning, normalt klösande/vässa klorna, sjukdom), kommer inte FELIWAY att ha någon effekt. FELIWAY rekommenderas inte vid ren aggressivitet d.v.s. utan bakomliggande stressorsak.

Hur rengör jag efter en urinmarkering?

Tvätta urinmarkerat område med såpalösning eller annat milt och doftfritt rengöringsmedel, t.ex. Urine Off och låt lufttorka (rengör inte de markerade områdena med produkter som innehåller ammoniak eller blekmedel eftersom katter är mycket känsliga för starka dofter och eventuellt vill markera över dessa dofter).

Kan FELIWAY påverka oss människor eller andra djurslag?

Feromoner är djurslagsspecifika och har därmed inte heller någon påverkan på människor.

Vilken Feliway beredningsform skall jag använda till min katt; doftavgivare, spray eller en kombination av båda?

Det är helt beroende på vilken situation som ska avhjälpas eller förebyggas. Läs mer under respektive flik för olika situationer, där ges rekommendationer för vilken/vilka produkter som är lämpliga att använda. Generellt uttryckt sänker Feliway Doftavgviare kattens allmänna stressnivå, medan sprayen kan appliceras på speciellt utsatta ytor (urin- eller klösmarkerade områden) eller användas då det inte lämpar sig att använda doftavgviaren, t.ex. vid transport. I vissa situationer kan du för bästa resultat, använda både Feliway Doftavgivare och Feliway Spray.

Vilket slags feromon innehåller FELIWAY FRIENDS?

Feliway Friends innehåller en syntetisk kopia av kattens naturliga appeasing feromon (CAP), som honkatten utsöndrar från juverområdet när hon diar sina kattungar. 

Vilket slags feromon finns i FELISCRATCH by FELIWAY?

Det feromon som finns i FELISCRATCH by FELIWAY är en syntetisk kopia av ett feromon som utsöndras från körtlar kring tassarna när katter klöser. Katter markerar sitt revir genom att lämna detta feromon som ett doftbudskap kombinerat med ett synligt klösbudskap. 

Varför är FELISCRATCH by FELIWAY färgat?

FELISCRATCH by FELIWAY är färgad för att visuellt efterlikna kattens klösmarkeringar. Färgen är mörkblå för att kunna attrahera katten till klösträdet även på långt avstånd (och väl vid klösträdet får den även feromonbudskapet).

Kommer färgen att blekna eller försvinna på sikt?

Den blå färgen bleknar efter den har applicerats på klösträdet.  Det är därför viktigt att påminna katten om klösbudskapet dagligen genom att fylla på med att applicera pipetterna. På klösträd/-brädor med kartong kommer den blå färgen att försvinna medan på sk repmaterial kommer färgen att blekna efterhand. 

Om jag spiller FELISCRATCH by FELIWAY, hur skall jag göra för att få bort fläcken?

FELISCRATCH by FELIWAY är en vätska som kan torkas upp (om det görs omgående) med papper och en fuktig svamp på de flesta ytor. Dock om det kommer på textil/tyg, så kan det behövas maskintvätt (om möjligt) alternativt att man använder en fläckborttagniningsprodukt.

Är det säkert att använda FELISCRATCH by FELIWAY till min katt?

Ja, FELISCRATCH by FELIWAY är säkert att använda. Vare sig under studier eller kundundersökningar har några komplikationer uppkommit. 

Min katt slicker på klösträdet när jag har applicerat FELISCRATCH by FELIWAY. Varför?

Det har inkommit några fall med katter som efter applicering av FELISCRATCH by FELIWAY har slickat på klösträdet och även intensivt gnuggat ansiktet mot det. Detta beror på att produkten innehåller kattmynta/catnip. Vissa katter kan reagera väldigt aktivt på det. Beteendet har främst noterats de första dagarna av applicering, och avtar sedan. Det är inte förenat med någon risk för katten att få i sig dessa minimala kvantiter som det rör sig om.  

Kommer FELISCRATCH by FELIWAY att kunna påverka mig eller andra djur i hemmet?

Nej. Feromoner är artspecifika så kattferomoner är inget vi kan upptäcka eller påverkas av. Det kommer endast att påverka katter och kommer inte att ha effekt på människor eller andra djurslag.

Kan jag använda FELISCRATCH by FELIWAY och andra feromoner som FELIWAY CLASSIC och ADAPTIL samtidigt i hemmet?

Ja, det kan du. Feromonerna är artspecifika och har olika feromonbudskap. Produkterna inom FELIWAY påverkar endast katter medan produkterna inom ADAPTIL endast påverkar hundar.

Frågor om FELIWAY Doftavgivare och refill

Var i hemmet skall jag placera min Feliway Doftavgivare?

Placera den gärna mitt i kattens territorie, vilket i de flesta fall innebär i det rum där katten gärna vistas i.

Varför skall doftavgivaren inte placeras i vägguttag under utstickande föremål (hyllor, fönsterbrädor etc)?

Feromonerna sprids i en fin oljedimma som stiger på en ström av varm luft ovanför doftavgivaren. Hindras den uppvärmda luften från att stiga försvåras feromonernas spridning i rummet och effekten påverkas negativt. Sitter doftavgivaren under eller bakom ex en möbel eller vid sidan av en utskjutande vägg, så kan denna fläckas ned av paraffinoljan.

Placera doftavgivaren i ett vägguttag med helt fritt utrymme ovanför och med minst 50 cm fritt utrymme vid vardera sida av doftavgivaren. Placera ej under/bakom möbler, fönsterbräden, gardiner eller vid sidan av utskjutande föremål.

Kan jag placera doftavgivaren i hallen?

Hallen är en väldigt trafikerad del av inomhusmiljön och oftast inte den del av huset där katten spenderar särskilt mycket tid. Att placera doftavgivaren där ger varken en optimal spridningseffekt eller kommer att tillföra optimalt med feromoner till katten.
Vi rekommenderar därmed inte att använda doftavgivaren i hallen, så tillvida att det inte är just här man har ett beteendeproblem för en specifik situation.

Skall doftavgivaren placeras nära kattlådan (speciellt vid problem med urinmarkering)?

För alla tillfällen av beteendeproblem, bör doftavgivaren placeras där katten spenderar det mesta av sin tid alternativt där orsaken till problemet finns. Då katten sällan spenderar längre perioder i kattlådan och det för det mesta inte är runt kattlådan som orsaken till kattens ”opassande toalettbeteende” finns, är det oftast inte ett väl valt ställe att placera doftavgivaren.

Skall doftavgivaren stängas av under natten?

Nej – Doftavgivaren skall vara inkopplad kontinuerligt dag som natt. Den effekt som visats genom kliniska studier, genomfördes med kontinuerligt inkopplade doftavgivare vilka låter katten känna av feromonets lugnande effekt utan avbrott.

Kommer doftavgivaren medföra att min katt inte går och kissar i kattlådan, om de är placerade i samma rum?

Nej, att din katt blir hjälpt av att känna sig tryggare på sitt territorie med hjälp av Feliway och därmed slutar att urinmarkera har inget att göra med vanlig urinering. En urinmarkering är ett tecken på att katten känner sig stressad, inte att den behöver urinera.

Hur länge räcker en doftavgivare?

Doftavgivaren har full effekt efter ca 24 timmar. En doftavgivare kan återanvändas till totalt 6 refiller. I startpaketet finns en refill som varar ca 30 dagar. Doftavgivaren skall vara inkopplad under dygnets alla timmar för att mättnaden av feromoner i rummet ska hållas konstant.

Hur länge räcker en refill?

En refill varar normalt i 30 dagar, dock kan doftavgivarens placering samt luftcirkulationen påverka antal dagar som den varar. 

Det verkar som om vätskan i flaskan inte minskar?

Diffusionen av vätskan från Feliway Doftavgivare är en mycket långsam process som kan vara svår att se för blotta ögat under den första användningsveckan. Små variationer förekommer beroende på varierande luftcirkulation i rummet. Kontrollera att veken (bruna pinnen) är hel, den skall nå från någon mm ovanför flaskans botten till att vara i nivå med överkanten på den keramiska plattan. Kontrollera att doftavgivaren är påslagen kontinuerligt. Prova ett annat elektriskt uttag.

Skall jag byta refill även fast det är lite vätska kvar i flaskan?

En del doftavgivare fungerar under en något längre period än 30 dagar, beroende på skillnader i placering, luftströmning etc., vilket gör att du får effekt under en något längre period. Men kom ihåg att flaskan aldrig töms fullständigt beroende på att veken inuti flaskan inte kommer åt de sista millimetrarna vätska. Beroende på luftcirkulation och var doftavgivaren sitter räcker innehållet i flaskan olika lång tid. Vi rekommenderar därför att alltid byta ut refillflaskorna med fyra veckors mellanrum.

När har doftavgivaren full effekt

Doftavgivaren har full effekt efter ca 24 timmar.

Hur lång tid dröjer det innan jag märker någon effekt av doftavgviaren?

Feliway Doftavgivare har full effekt ett dygn efter att du har satt in den i det elektriska uttaget. Hur lång tid det sedan dröjer innan du ser någon effekt på katten beror på vilken beteendeförändring det handlar om och omfattningen av denna. En del katter visar förbättringar redan inom en vecka, medan andra kräver en månad eller mer för påvisad effekt. Vi rekommenderar att du alltid använder Feliway Doftavgivare i minst en månad innan du bedömer effekten.

Är Feliway Doftavgivare säker?

Doftavgivaren är konstruerad i EU i enlighet med svensk standard SS-EN60335. Liknande doftavgivare används i hela Europa för att koppla in luftfräschare, myggrepellenter m.m. Doftavgivaren är tillverkad av flamsäker plast.

Varför finns det nya varningssymboler på paketet?

De nya varningssymbolerna beror på ny lagstiftning när det gäller elektriska apparater, för en säker hantering. Ceva har även med det gamla produktsortimentet följt EU standard avseende säkerhetsaspekter för elektriska apparater.

Kan jag sätta in en Feliway Doftavgivare i ett rum med burfåglar?

Om burfåglarna kan klara vaxljus, doftfria ljus, borde det inte uppstå några problem (doftavgivare innehåller en vaxbaserad paraffinolja som kan jämföras med doftfria ljus). Dock har det framkommit att vissa fåglar är har känsliga andningsorgan, och då rekommenderar vi att doftavgivaren placeras i ett annat rum.

Kan jag sätta in en Feliway Doftavgivare i ett rum med akvariefiskar?

Oavsett om det är en doftrenare eller en doftavgivare för ett annat djurslag, bör man placera doftavgivaren i ett annat rum om man har ett akvarium.

Om katten helst vistas i samma rum som akvariet, försök placera doftavgivaren så långt från akvariet som möjligt. Enbart som försiktighetsåtgärd, för att undvika eventuell oljebeläggning på vattenytan.

Kan jag använda Feliway Doftavgivare samtidigt med luftkonditionering?

Feliway Doftavgivare kan kopplas in i ett hem med luftkonditionering under förutsättning att doftavgivaren inte kopplas in i närheten av själva luftkonditioneringsenheten, ventiler, friskluftsintag eller utblåsningsfläktar.

Om jag bor i ett tvåningshus hur många doftavgivare behöver jag då?

En doftavgivare täcker en yta på ca 50-70 m2. Har du två våningar och katten/katterna har tillgång till både neder- och ovanvåningen rekommenderas att ha en doftavgivare på nedervåningen och en på ovanvåningen.

Kan jag använda refillerna i andra apparater för vägguttag?

Nej, varken Feliway refiller eller doftavgivaren skall kombineras med annan elektronik som skall sättas i vägguttag.

Jag köpte min produkt på en internationell websida och deras uttag matchar inte de svenska. Vad kan jag göra?

Feliway Doftavgivare är försedd med elektronik som passar det land som försäljningen är avsedd för. En doftavgivare som exempelvis har köpts i USA kommer inte att fungera i Europa, pga av skillnad i voltstyrka i uttagen. De skall ej heller användas med en adapter eller en voltomvandlare, då det kan orsaka allvarliga problem ur säkerhetssynpunkt.

Kontrollera noggrant att produkten du har köpt är anpassad för det elektriska uttaget där hemma. För att vara säker, köp enbart produkter med svensk text på förpackningen. Ceva Animal health AB tar även vårt producentansvar för våra handelsprodukter, genom att vi är anslutna till El-kretsen, Reparegistret (förpackningsmaterial) och Glasregistret. Grundprincipen som producentansvaret bygger på kallas "Polluter Pays Principle" (PPP), det vill säga "förorenaren betalar". Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar.

Produkter som tas in i utländsk förpackning ligger utanför detta system och inga miljöavgifter betalas in för dessa.

Hur ser jag om doftavgivaren är inkopplad och fungerar?

Om avgivaren blir varm och vätskan i refillflaskan minskar så fungerar din doftavgivare. Tänk på att refillflaskan skruvas i korrekt och att den är placerad rakt under doftbollen. Sätt alltid doftavgivaren i den översta kontakten för att undvika att du råkar sätta in något precis över en inkopplad doftavgivare.

Kan man använda Feliway i ett rum där det finns fönster som ofta är öppna?

Feromonhalten i rummet blir lägre om fönstret hålls öppet, därför rekommenderar vi stängda fönster om man vil ha full effekt.

Är Feliway refillerna återvinningsbara?

Nej, refillerna sorteras i restavfall. Dock är själva doftavgivaren (bollen) återvinningsbar och sorteras i elektronik.  

Doftar doftavgivaren?

Doftavgivaren kan avge en bränd doft, antingen beroende på att den är i uppvärmningsfasen det första dygnet, eller beroende på att det efter tidigare användning hade samlats damm på ovansidan av doftbollen. Personer som generellt är doftkänsliga kan uppleva en svag doft av varm plast i uppvärmningsfasen under de första 24 timmarna.

Vad är hållbarheten för doftavgivaren och refiller?

Hållbarheten för produkt är 36 månader från tillverkningsdatum (står på förpackningen undersida).

När rekommenderas det att man sätter in en doftavgivare?

Sätt in doftavgivare ett dygn innan förväntad ny situation etc, då det tar ett dygn innan du har full effekt.

Frågor om FELIWAY Spray

Hur använder jag Feliway Spray?

Sprayen kan appliceras på speciellt utsatta ytor (urin- eller klösmarkerade områden) eller användas då det inte lämpar sig att använda doftavgivaren, t.ex. vid transport.

Kan appliceras på föremål och ytor

 • Skaka flaskan före användning. Håll flaskan upprätt och spraya på ca 10 cm avstånd.
 • Feliway Spray är inte ett läkemedel. Vid tecken på sjukdom kontakta din veterinär.
 • Feliway Spray kan användas tillsammans med både ört- och traditionella mediciner.

·       Spraya 2-8 pumpslag (beroende på ytans storlek och situation). Tänk på att vänta i 15 minuter så att alkoholen i produkten hinner avdunsta innan du åter introducerar katten till sprayat område.

·       Spraya aldrig på katten.

·       Full effekt kvarstår i 2 – 5 timmar.

·       Varje sprayflaska (60 ml), räcker till ca 400 pumpslag (+/- 50).

·       Feliway Spray skall förvaras i rumstemperatur. (ej i varm sommarbil).

·       Feliway Spray missfärgar i regel inte möbler eller inventarier, men vi rekommenderar att ni först testar på ett prov.

·       Vid ett befintligt beteendeproblem är det viktigt att söka orsaken till problemet och i första hand förbättra/förändra miljön för katten. Tillsammans med en förändring i kattens miljö, kan Feliway produkterna optimera förutsättningarna för att lösa problemet.

·       Feliway Spray är framtagen speciellt till katter. Feliway är doftlös, inte sederande (avtrubbande) och har ingen verkan på människor eller andra djurslag.

·       Komplettera vid behov Feliway Spray med Feliway Doftavgivare för att minska kattens generella stressnivå.

Kan Feliway Spray användas direkt på katten?

Nej, Feliway skall aldrig appliceras direkt på katten!

Hur lång tid dröjer det innan jag märker någon effekt? Hur länge varar denna effekt?

Feliway Spray har en nästan omedelbar effekt. Återapplicera/spraya enligt rekommendation och situation enligt tabell ovan. Tänk på att avvakta i 15 minuter efter att du sprayat så att alkoholen hinner avdunsta innan du åter introducerar katten.

Om jag skall ut och resa med min katt och använder Feliway Spray i buren. Hur länge har den effekt?

Då det är ganska stor luftomväxling pga av AC i dagens bilar, rekommenderar vi att åter spraya i buren efter 2 timmars färd. Viktigt att inte katten är där samtidigt, då feromonerna sprids med en alkoholbärarare som skall avdunsta i 15 minuter innan du introducerar katten. Alternativt kan du spraya på en filt/handduk som du lägger in i buren under resans gång.

Hjälper Feliway mot åksjuka som inte är stressrelaterad?

Feliway spray lindrar stressorsakad åksjuka, inkluderat kräkningar. Kliniska studier har visat signifikant effekt avseende stressrelaterad åksjuka och beteenden såsom kräkningar, kissar, bajsar, men även frekvent jamande och kraftig salivutsöndring under transport, när Feliway Spray jämfördes med en placebo spray.

Feliway kan inte avhjälpa åksjuka som inte är stressrelaterad. För att undvika åksjuka, bör man inte ge katten mat senare än 6 timmar innan man tänker transportera katten, för att undvika illamående. Viktigt att katten har ständig tillgång till vatten innan avresan.

Tänk på att vänta i 15 minuter efter du har sprayat med Feliway Spray så att alkoholdoften hinner avdunsta.

Kan jag spraya Feliway Spray på min katts klösträd?

Nej det ska du inte göra. Feromonerna i Feliway Spray gör att katten ogärna klöser på sprayade områden.

Varför finns det nya varningssymboler på förpackningarna?

De nya varningssymbolerna beror på ny lagstiftning när det gäller elektriska apparater, för en säker hantering. Ceva har även med det gamla produktsortimentet följt EU standard avseende säkerhetsaspekter för elektriska apparater.

Kan Feliway Spray flaskan återvinnas?

Ja, den gamla Feliway Sprayflaskan i glas skall sorteras i glasåtervinning och den nya i plast skall sorteras i plaståtervinning.

Hur lång hållbarhet har en Feliway Spray?

Sista hållbarhetsdatum står i botten på förpackningen.

Frågor om FELISCRATCH by FELIWAY

På vilken typ av klösträd/klösbräda skall jag använda FELISCRATCH by FELIWAY. Kan jag använda den på en klösbräda som ligger på golvet?

Produkten är endast testad på vertikala/upprättstående klösträd (både rep och kartong). I studierna har den visat sig haft effekt oavsett om katten har klöst på vertikala ytor eller ytor längs med golvet. 

Var ska jag placera mitt klösträd efter att jag har applicerat FELISCRATCH by FELIWAY ?

Placera klösträdet:

 • i närheten av där katten brukar vila/sova, då de när de vaknar upp brukar vilja göra en bensträckare och klösa
 • i närheten av de ställen där de brukar klösa
 • i närheten av dörröppningar och fönster. Om klösningen sker på många ställen i hemmet är det antagligen kopplat till att katten känner sig stressad på sitt revir. 

Om klösning i hemmet uppfattas vara kopplat till stress, rekommenderas att man även kopplar in en FELIWAY Doftsavgivare i det rum där din katt spenderar mest tid. Den bör vara inkopplat i minst en månad för önskvärd effekt.

Hur länge ska jag använda FELISCRATCH by FELIWAY?

FELISCRATCH by FELIWAY har i kliniska studier visat sig signifikant minska den oönskade av klösningen redan efter 7 dagars användning. Det är dock rekommenderat att använda den längre då det i studier visade sig att man fick bäst effekt genom att fullfölja applicering av produkten hela månaden. Vi rekommenderar att applicera FELISCRATCH by FELIWAY en gång dagligen i en vecka,  ingen applicering vecka 2 och därefter en applicering början av vecka 3 och i början av vecka 4, så att samtliga pipetter används. Om ni köper ett nytt klösträd bör man använda produkten igen för att introducera det klösträdet.

Kan jag använda FELISCRATCH by FELIWAY till en kattunge?

Ja, det går bra. Det finns ingen lägsta ålder för när du kan introducera produkten. Kattungar uppfattar feromonbudskapet precis som vuxna individer. FELISCRATCH by FELIWAY kan användas förebyggande för att introducera kattungen till att lära sig att enbart klösa på klösträdet.

Kommer FELISCRATCH by FELIWAY att färga min katts tassar?

Detta har inte blivit inrapporterat under de studier som har gjorts. Dock är det viktigt att följa instruktionerna och vänta med att introducera katten tills minst 5 minuter efter appliceringen. Detta för att låta färgen torka och förhindra att eventuell färgning sker.

Behöver jag applicera FELISCRATCH by FELIWAY igen efter en tid?

Vi rekommenderar att du vid nya situationer, såsom vid flytt eller inköp av nytt klösträd, använder produkten igen för att förebygga och försäkra dig om att klösningen sker på klösträdet och inte på andra ställen i hemmet.

Behöver jag använda FELISCRATCH by FELIWAY om min katt även vistas utomhus?

Att katten även vistas utomhus utesluter inte att katten även har ett behov av att klösa på ställen inomhus. Då klösning är ett naturligt beteende för katten, bör alla katter ha tillgång till ett klösträd för att erbjuda klösning men även för att förebygga att det sker på andra ställen i hemmet.

Jag har redan provat flera slags klösträd och min katt vill inte använda dem. Är det någon idé att prova använda FELISCRATCH by FELIWAY?

FELISCRATCH by FELIWAY har i studier visat sig ha god effekt på katter som tidigare haft tillgång till klösträd, men som inte använt dem. Viktigt att tänka på är att erbjuda ett klösträd som är tillräckligt högt (så katten kan sträcka ut i sin fulla längd), stabilt så att det inte välter samt att den är rätt placerad.

Min katt har klöst på väggar och möbler i många år. Kan FELISCRATCH by FELIWAY hjälpa min katt att förstå var den ska klösa?

FELISCRATCH by FELIWAY har i studier visat sig ha god effekt även för katter som har klöst på andra ställen i hemmet under flera år.

Jag har flera katter, bör jag då använda FELISCRATCH by FELIWAY på ett eller flera klösträd?

I flerkattshushåll rekommenderar vi att du erbjuder katterna flera möjligheter av alla viktiga resurser, såsom kattlåda, mat- och vattenskålar, viloplatser, leksaker, klösträd etc. Om du endast erbjuder katterna ett klösträd, så kan det leda till konkurrens.

Det är därför viktigt att ha fler än ett klösträd, helst ett per katt. Applicera FELISCRATCH by FELIWAY på alla klösträden för att locka katterna till att använda dem. Framförallt är detta viktigt när du introducerar ett nytt klösträd.

Min katt klöser på många olika ställen i hemmet. Kan FELISCRATCH by FELIWAY vara till hjälp för min katt?

FELISCRATCH by FELIWAY har i studier visat signifikant effekt för katters klösningar, där man har sett att det har minskat och eller helt slutat klösa på andra ställen i hemmet när man har börjat använda FELISCRATCH by FELIWAY på klösträdet. Om klösning generellt sker på många olika ställen i hemmet, behöver inte alltid vara samma, så kan det vara ett tecken på att katten känner sig stressad på sitt revir. Då rekommenderar vi att man även använder en FELIWAY CLASSIC Doftavgivare, och placerar den i det rum där katten väljer att tillbringa mest tid. Vi rekommenderar att man börjar använda både FELIWAY CLASSIC och FELISCRATCH by FELIWAY samtidigt och i minst en månad. För ytterligare beteenderådgivning kontakta din veterinär eller beteendespecialist.

Vilken FELIWAY produkt ska jag använda om min katt klöser i hemmet? FELIWAY CLASSIC Spray, FELIWAY CLASSIC Doftavgivare, FELISCRATCH by FELIWAY eller en kombination?

FELISCRATCH by FELIWAY är den produkt som vi rekommenderar att du applicerar på klösträdet:

 • för att uppmuntra kattungen eller katten att börja använda det nya klösträdet
 • för att komma tillrätta med oönskade klösningar i hemmet och för att få katten att enbart rikta in sina klösningar på klösträdet.

Om du inte ser någon effekt efter 2 veckor, bör du komplettera med FELIWAY CLASSIC spray där du INTE vill att katten skall klösa. Innan du sprayar med produkten ska du noga tvätta av det klösta området med varmt vatten och låta det torka. Fortsätt applicera FELISCRATCH by FELIWAY på klösträdet enligt schemat.

Om de oönskade klösningarna sker på många ställen i hemmet, inte nödvändigtvis på samma ställen, kan det bero på att katten känner sig stressad på reviret. Då rekommenderar vi att du även sätter in en FELIWAY CLASSIC Doftavgivare i det rum där katten gärna tillbringar sin mesta tid. Börja använda FELIWAY CLASSIC samtidigt med FELISCRATCH by FELIWAY, och i minst en månad.

 

Kom ihåg! FELISCRATCH by FELIWAY ska alltid appliceras på klösträdet (där du önskar att katten skall klösa), medan FELIWAY CLASSIC Spray ska appliceras på de ställen där du INTE vill att katten skall klösa (på möbler, tapeter etc).

Kommer färgen att blekna eller försvinna på sikt?

Den blå färgen bleknar något efter att den har applicerats på klösträdet. Det är därför viktigt att påminna katten om klösbudskapet dagligen under de första dagarna. På klösträd/-brädor med kartong kommer den blå färgen att försvinna medan på sk repmaterial kommer färgen att blekna efterhand. 

I’ve used FELISCRATCH by FELIWAY® but my cat is still scratching in the home. Why?

First you should check if FELISCRATCH by FELIWAY® was properly used, according to the instructions. The most common reasons of improper use, leading to perceived limitations of FELISCRATCH by FELIWAY® efficacy are the following:

 • The product has not been applied daily during the first week. Application should be repeated once daily for 7 days
 • The product has been applied on a horizontal scratching post or mat, while the post should be vertical
 • The treated scratching post should be sturdy and stable. It’s not recommended to apply the product on a scratching post to be hang on the door or just put against the wall without being attached
 • The treated scratching post should be located in a visible location, not hidden behind furniture or in a corner, as cats communicate a message when scratching
 • If inappropriate scratching is widespread in the home, occurring in several different places and not always the same, this suggests an anxiety-problem in the cat(s). In addition to FELISCRATCH by FELIWAY®, it’s recommended to plug a FELIWAY® CLASSIC diffuser in the room where the cat(s) spend most of their time, to help them feel safe and secure in their environment.
 • If you have several cats in your home, you should provide at least one scratching post per cat, to prevent competition for access to the post. Scratching pots should be located in different areas, close to where cats usually rest or where they scratch in the home. Each scratching post should be treated with FELISCRATCH by FELIWAY®
 • If you have several cats showing signs of competition or (even moderate) conflict, it’s recommended to plug a FELIWAY® FRIENDS diffuser in the room where cat(s) spend most of their time. FELIWAY® FRIENDS diffuser can help reduce tension between cats, indirectly contributing to minimize reactional scratching.

After using FELISCRATCH by FELIWAY®,  if no improvement is seen at the end of week 2, apply in addition FELIWAY® CLASSIC Spray on the unwanted scratched areas, after cleaning them with warm water and allowing them to dry. Repeat spray application daily until resolution of scratching behaviour.

Cat behaviour is often very complex and there are many approaches to help modulate it. In some cases, additional environmental modifications may be required and advice should be sought from your veterinary practice or behaviourist.

Hur skall jag använda FELISCRATCH by FELIWAY?

Placera tidningar under klösträdet så att det täcker golvet under för att undvika eventuella fläckar. Luta klösträdet, alternativt håll över vasken om det är en mindre modell. Öppna pipetten och dra långsamt 2-3 linjer, som skall efterlikna en klösning. Låt torka i 5 minuter innan du introducerar katten och placera klösträdet nära det ställe där din katt klöser eller där den brukar sova. Applicera alltid pipetterna på samma ställe varje gång.

Why does FELISCRATCH by FELIWAY be applied daily first, and then weekly?

It’s recommended to repeat FELISCRATCH by FELIWAY® application daily during the first week to help reinforce the message to the cat and modify their scratching habits. Then, the further weekly applications contribute to maintain the change.

On what kind of scratching posts should FELISCRATCH by FELIWAY be applied?

The product has only been tested with vertical scratching posts (made of cardboard or rope), and proven to effectively redirect unwanted scratching in the home (displayed on vertical and horizontal surfaces).

Using a vertical post helps communicate the pheromonal message to the cats and encourage them to mark with their claws. The post, treated with FELISCRATCH by FELIWAY®, should be located in a visible area, not hidden behind furniture or in a corner.

The efficacy of FELISCRATCH by FELIWAY® has not been tested if used on a scratching pad put onto the floor.

Bör jag applicera FELISCRATCH by FELIWAY i närvaro av min/a katt/er?

Nej FELISCRATCH by FELIWAY fungerar utmärkt utan att de behöver vara med vid appliceringen. Istället är det viktigt att vänta 5 minuter så färgen torkar innan katten introduceras. De kommer att attraheras till klösträdet av både feromonbudskapet och kattmynta/catnip.

För vilken typ av klösningar kommer det inte att hjälpa om jag börja använda FELISCRATCH by FELIWAY?

FELISCRATCH by FELIWAY har visat sig att vara effektiv mot klösningar inomhus i hemmet. FELISCRATCH by FELIWAY kommer inte att kunna förhindra klösningar utomhus. FELISCRATCH by FELIWAY är inte framtagen för att förhindra klösningar som är riktade mot oss kattägare. Om du upplever problem med detta rekommenderas att kontakta din lokala veterinär eller kattbetenderådgivare.