swe-SE Sverige
Vetenskapen bakom Feliway

Vetenskapen bakom FELIWAY

Vad är feromoner?

Feromoner är luftburna kemiska signaler som katter använder flitigt i kommunikationen med varandra och med sig själv. FELIWAY innehåller en kopia av kattens egna feromoner och är därför naturligt för katten.

Ett djur utsöndrar feromoner som ett kemiskt budskap som individer av samma djurslag kan avläsa och förstå och som i sin tur omedvetet förändrar dennes beteende. Meddelandet är framförallt riktat mot andra individer men det fungerar också som en påminnelse för djuret som skickade meddelandet. Till exempel när en katt gnider sitt ansikte mot föremål i sin omgivning för att sända budskapet "här bor jag" till andra individer, fungerar det också som en egen påminnelse om att här har jag bott in mig och trivs.

Feromoner utsöndras från olika ställen på kroppen beroende på vilken funktion meddelandet har. Exempel på feromoner är territoriala feromoner, sexuella feromoner, appeasing feromoner (trygghetsferomoner) eller alarmferomoner. 

Ferominproducerande områden hos katt

Hos katt har man funnit olika feromonproducerande områden: Ansiktet, tassar och trampdynor, juverområdet, könsorgan samt analområdet.

Hur uppfattar katten budskapet från feromoner?

Feromoner uppfattas av ett speciellt organ i gommen kallat vomeronasala organet, VNO). När djuret "flemar" pumpas luft upp mot detta organ som hjälper dessa luftburna feromonerna att nå VNO. I VNO aktiveras speciella receptorer som sänder ett meddelande till hjärnans känslocentrum vilket i sin tur snabbt resulterar i en ett beteende och fysiologisk respons. Förändringen i beteende hos det mottagande djuret sker spontant och utan möjlighet att medvetet påverka budskapet. 

Hur katten naturligt tar upp feromonernas budskap

Vilka feromoner används i Feliway?

FELIWAY FRIENDS innehåller en syntetisk kopia av kattens naturliga appeasing feromon (CAP) som honkatten utsöndrar från juverområdet när hon diar sina kattungar. Detta feromon ger trygghet och harmoni till katter i alla åldrar och skapar ett naturligt band mellan katterna och får dem att komma överens. Läs mer om produkterna inom FELIWAY FRIENDS.

FELIWAY CLASSIC är en syntetisk kopia till kattens ansiktsferomoner (F3), som katten använder för att skapa lugn och trygghet där den bor. Katter väljer ofta att markera vissa framträdande föremål på sin väg genom reviret genom att gnida sitt ansikte mot dem (avsätts F3 feromoner naturligt). Läs mer om produkterna inom FELIWAY CLASSIC.

Se en video med Professor Patrick Pageat där han förklarar hur man efter många års forskning började förstå och kunde kartlägga kattens doftkommunikation och hur dessa upptäckter ledde till produkten FELIWAY CLASSIC: