swe-SE Sverige

Ordlista

Gemensamhetsstrykning - allorubbing

Beteendet att stryka sig mot något, här riktat till en annan individ. Detta är ett asymmetriskt beteende där en individ agerar (stryker) och en annan individ är mottagare.

Gemensamhetstvättning - allogrooming

Beteendet att putsa och tvätta sig, här riktat till en annan individ. Katter använder gemensamhetsputsning för att konfirmera banden mellan katter tillhörande samma sociala grupp. Gemensamhetsputsning är ett symetriskt beteende där båda individerna bidrar lika mycket i det beteendemässiga samspelet.

Aggression

En generell term som beskriver de beteendesvar som hänger samman med känslor av hot, försvar och attack

Avföringsmarkering

Avsättandet av avföring på horisontella ytor i markeringssyfte. Katten gör inget försök att täcka över avföringen och placerar den gärna på i ögonfallande platser.

Feromonterapi

Användandet av syntetiskt framställda analoger av kemiska signaler (producerade av djur för kommunikation mellan artfränder), för att förebygga eller hantera beteendeproblem.

Flema

Den aktiva processen att föra in och bearbeta doftinformation via det vomeronasala organet

Vomeronasala organet (VNO)

Två epitelklädda håligheter, en på varje sida av näshålans skiljevägg. Luften får tillträde genom två öppningar placerade bakom överkäkens främre tandrad.