swe-SE Sverige
kattbeteende

kattBETEENDE

Även om du inte kan prata med din katt för att förstå hur den känner sig, så visar den med många signaler om den är glad, avslappnad, nedstämd eller kanske upprörd. Om du kan förstå dessa signaler, kommer det att öka din katts känsla av trygghet och det kommer i sin tur att göra att katten känner en större tillgivenhet till dig

Vad påverkar kattens beteende?

Katter känner sig lugna och trygga när de har kontroll över sin omgivning. När de känner att de har kontroll markerar de sitt hem med feromoner. Feromoner avsätter katten varje gång den gnider sitt huvud mot t.ex. möbler eller mot dina ben. När din katt gör detta kan du vara säker på att den mår bra.

Ansiktsmarkeringarna förmedlar trygghet till katten. Vi kan omedvetet förstöra dessa viktiga markeringar genom att möblera om, köpa nya möbler, städa överdrivet mycket, eller vid renovering. När detta händer känner sig katten desorienterad, vilket kan leda till stress, som i sin tur kan framkalla oönskade beteenden från katten (exempelvis urinmarkeringar och klösningar).

Andra faktorer som påverkar katters beteende är tillgången till de basala faktorerna som mat, vatten, värme, kattlåda, men även gäster på besök och andra katter.

Om din katt har varit hemifrån en tid (t.ex. inlagd på klinik eller kattpensionat), så avtar doften av ansiktsmarkeringar hemma hos er, vilket gör att katten under en övergångsperiod kan känna sig otrygg när den kommer hem.

För katten innebär en flytt till nytt hem en stresspåverkan, som kan medföra problem i nya hemmet. Problemen orsakas av att den nu mister alla sina viktiga ansiktsmarkeringar som gör den trygg. Detta innebär en stor förändring för katten, som kan påverka den negativt och utlösa oönskade beteenden (såsom urinmarkeringar och klösningar). Läs mer om hur du kan hjälpa din katt på bästa sett vid en flytt.

Signaler på en olycklig katt

Tecken att hålla utkik efter:

Råd om hur du får din oroliga katt trygg igen

Det är enkelt att göra din katt nöjd och glad om du känner till de beteenden den visar när den inte är det. FELIWAY CLASSIC och FELIWAY FRIENDS kan vara till hjälp för att göra katten nöjd och trygg i ditt hem.