swe-SE Sverige
Den äldre katten

old cats needs are different GAMLA katten

En annars problemfri katt kan med åldern bli förvirrad och dess beteende kan förändras. exempelvis kan den äta mindre, gömma sig, kissa/bajsa utanför lådan.

Vilka beteenden skall jag vara uppmärksam på?

Precis som hos oss är det liknande åldersrelaterade problem som uppstår hos katter. Det kan vara artros, hjärtproblem, problem med njurarna, minskad hörsel och syn och en typ av Alzheimer som drabbar katter. Katter med liknande symptom som Alzheimer kan bli desorienterade. Deras beteende kan förändras, såsom hur de relaterar till dig och andra djur i hemmet. Det kan t ex innebära att de gömmer sig, kissar och bajsar på fel ställen, äter mindre och sköter inte sin päls. Några av dessa exempel kan tyda på att katten är sjuk och skall kontrolleras hos din veterinär. 

Hur förändras min katt när den blir äldre?

Varje dag kan vara en utmaning för din katt när den har blivit gammal, speciellt om den har börjat att se och höra sämre. Katter är förespråkare för rutiner och än mer så när de blir äldre (framförallt vid diagnos liknande Alzheimer). Förändringar i hemmiljön kan nu orsaka än mer stress än vad det tidigare har gjort.

Gör så här:

1.

Ge din katt fasta rutiner, så att den kan förutsäga vad som kommer att hända i vardagen.

2.

Då det är omöjligt att förutsäga när något nytt kommer att inträffa, tänk på att introducera nyheter i etapper för katten.

3.

Placera en Feliway Doftavgivare i det rum som din katt spenderar det mesta av sin tid. Feliway hjälper den gamla katten att känna sig trygg i sin hemmiljö.

4.

Vissa äldre katter kan bli lite förvirrade och har då en tryggare tillvaro om man begränsar deras yta (eventuellt bara har tillgång till ett eller två rum), där man erbjuder allt de behöver inom räckhåll; foder, vatten, kattlåda, klösträd, gömställen etc.

5.

Se till så att din äldre katt enkelt kan nå sina resurser (exempelvis mat, vatten skålarna och kattlådan) utan att behöva hoppa, gå i trappor. Se även till att kattlådan har låga kanter så att den slipper hoppa för att komma in/ut, vilket kan vara besvärande och smärtsamt vid exempelvis artros.

6.

Spendera tid med din katt; gärna korta stunder, men där katten blir både aktiverad och stimulerad.

Se video nedan för att få råd av en veterinär kring den gamla katten:

 

6 Tips hur du kan hjälpa din gamla katt:

  • Försök hålla samma rutiner så katten kan förutse vad som ska hända varje dag 
  • Om du måste göra någon förändring i hemmiljön tänk på att göra den under en längre period. Erbjud ett rum där katten kan tillgodose alla sina grundbehov och låt detta rum vara intakt.
  • Placera en Feliway Classic Doftavgivare i det rum som du upplever att din katt gärna vill tillbringa den mesta av tiden.
  • Kontrollera att katten har fri och enkel tillgång till allt den behöver; speciellt foder, vatten och kattlåda. Ta bort eventuella hinder exempelvis för höga sidor på kattlådan.
  • Upprätthåll korta och dagliga “lekperioder” för att stimulera kattens sinnen.

Andra saker du kan förändra är att till exempelvis utfodra din katt med speciellt anpassat foder till den gamla katten (senior foder) eller ge fodertillskott (med antioxidanter) som skyddar hjärnan och kan hjälpa både minnesfunktioner och andra viktiga områden i hjärnbarken.

Om din katt uppvisar allvarliga symptom, liknande Alzheimers, bör du kontakta din veterinär för konsultation och rådgivning. Få mer tips och råd på International Cat Care (ICC formerly FABCats) hemsida older cat care.