swe-SE Sverige
minskad aktivitet

lazy cat it maybe stressed MINSKAD aktivitet

Katter kan vara mer eller mindre aktiva, beroende på ras och temperament. Med åldern brukar de bli lugnare och ha en lägre aktivitetsnivå.
Katter kan däremot drabbas av tristess eller frustration om den inte får tillräcklig med stimulans i deras dagliga liv och miljö.

Katter kan vara mer eller mindre aktiva (ofta beskrivna som lata eller trötta katter), beroende på deras temperament. Man kan också uppleva att deras aktivitetsnivå minskar med åldern.

Detta beteende kan också bero på att katten är sjuk. För att utesluta eventuell sjukdom är det viktigt att undersöka katten hos sin veterinär. Hitta närmaste veterinär (Eniro, öppnas i nytt fönster)

Katten kan lida av att vara understimulerad och i vardagen och blir då frustrerad om inte miljön kan tillgodose dess behov. Till exempel brist på uppmärksamhet och interaktion med djurägaren; exempelvis leker inte med den, eller brist på leksaker som kan förvandlas till fiktiva byten under ensamma timmar i hemmet, klätterträd etc för katten som tillbringar all sin tid inomhus, kan orsaka otillräcklig både fysisk och mental stimulans.

Det här är att betrakta som en slags kronisk stress, som kan vara svår att upptäcka. Det kan utvecklas under en längre tidsperiod och katten visar då oftast endast subtila signaler på att något inte är som det skall, såsom sover mer och/eller låtsas sover, samt gömmer sig. Feliway Doftavgivare kan tillsammans med miljöförändringar  hjälpa din katt att känna sig mer tillfreds med sin omgivning och i förlängningen återigen bli mer aktiv i vardagen. Det viktigaste du kan göra som kattägare är att försöka ta reda på varför din katt känner sig stressad.

När du har identifierat de saker som påverkar din katt negativt är det också enklare att vara både förutseende och även för att konkret göra förändringar i kattens hemmiljö.

Gör så här:

1.

Koppla in en Feliway Doftavgivare i det rum som katten gärna vistas i.

2.

Om katten har tillgång till att utöva sina naturliga behov såsom att klättra, leka, jaga, så känner de sig mindre stressade i en inomhusmiljö.

3.

Ge katten tillgång till leksaker, men ta fram några i taget, så att de ständigt upplevs som ”nya byten för katten”. Försök att aktivera/leka med din katt en liten stund varje dag.

4.

Använd gärna foderbollar etc, som stimulerar aktivitet. Dessa förhindrar också att katten äter för mycket för att den är uttråkad.

Hur kan du hjälpa din katt att bli mer aktiv?

  • Gör ditt hem mer kattvänligt (se kattvänligt hem appen).
  • Placera en  Feliway® doftavgivare i det rum som din katt fördrar att vara i (använd i minst en månad). Vissa katter kan behöva denna trygghetskänsla som Feliway förmedlar, i all framtid. Efter 30 dagar behöver du byta refillflaska.
  • Katter känner sig mindre stressade om de får utlopp för sina behov av att klättra och leka. Tänk på att inreda hemmet med flera upphöjda liggplatser, och klätterträd/klösträd.
  • Ha inte alla leksaker (byten) framme hela tiden utan ta fram en ny leksak varje dag. Försök att planera in ”lektid” med din katt dagligen, om så än för kortare perioder.
  • Använd aktivitetsboll för att stimulera din katt att aktivera sig. Den här aktiviteten kan också förhindra att katten äter för mycket enbart pga av tristess i vardagen.