swe-SE Sverige
Äter mindre

cat not eating Dålig APTIT

Äter din katt inte lika mycket som vanligt betyder det sannolikt att något är fel.

Om din katt äter mindre än den brukar, är det ofta ett tecken på att något inte stämmer. Ett antal olika sjukdomstillstånd kan vara orsaken till kattens bristande aptit, därför viktigt att en veterinär undersöker din katt. I många fall är det dock stressrelaterade orsaker som skapar problemet. Ge katten extra omsorg och koppla in en FELIWAY CLASSIC Doftavgivare i hemmet.

Varför äter katten inte?

Det finns många olika faktorer som kan leda till stress och oro hos din katt och som kan ge uttryck i minskad aptit. Nedan finns du några av de vanligaste orsakerna.

1.

Att åka hemifrån (resor, veterinärbesök, kattpensionat m.m.) innebär att vi bryter kattens rutiner, vilket kan få den att äta mindre under en period.

2.

Katter kan behöva tid på sig för att anpassa sig till ett nytt foder. En förändring i kosten kan vara orsaken till att din katt ”petar” i maten.

3.

Konkurrens med andra katter om mat och vatten kan göra att din katt inte får eller inte vågar komma nära mat- och vattenskålen.

4.

Förändringar i hemmet och i den närmaste omgivningen kan vara stressande för katten.

Gör så här:

1.

Var uppmärksam på situationer som kan leda till stress, såsom resor, förändring i miljön eller foderbyte. Du kan hjälpa din katt att känna sig mer trygg och lugn i stressande situationer genom att använda FELIWAYprodukter.

2.

För att undvika stress i samband med måltider bör du ge varje katt i hushållet en egen mat- och vattenskål som placeras på olika ställen i bostaden.

3.

Om problemet med minskad aptit kvarstår är det viktigt att du tar din katt till veterinär för hälsoundersökning.