swe-SE Sverige
katt och hund

dogs and cats do not always get along katt OCH HUND

Du kan inte tvinga katter och hundar att komma överens. Ibland är det bästa du kan hoppas på är en sorts samexistens men det finns saker man kan tänka på när man för de tillsammans

Vid en introduktion av en hund kan det vara tillräckligt att låta katten vistats i en till två rum och att de enbart kan känna doften av varandra genom en stängd dörr. När de verkar acceptera detta kan man börja introducera dem till varandra, genom att sätta upp en kompostgrind mellan dem. När man sedan låter dem träffas utan kompostgrinden bör man vara vaksam på att hunden inte börjar jaga katten. Försök då att distrahera hunden med att istället locka den med leksaker.

Introducera en ny familjemedlem

Låt introduktionen ta tid. Låt dem först bekanta sig med varandras dofter utan att se varandra. Nästa steg är att nu kunna se varandra men inte kunna komma i kontakt (åtskiljda av kompostgaller). Därefter kan man ha hunden i ett koppel och låta katten vara lös, så att man kan kontrollera hundens beteende och katten kan ha möjlighet att röra sig utanför hundens räckviss om den vill komma undan.

Det hela går ut på att skapa en miljö där katten kan känna sig trygg och att den har kontroll över situationen. Nästa steg är att lära hunden att den inte får jaga katten. I en första fas kan detta innebära att man får ha ett mindre koppel på hunden i inomhusmiljön, så att man kan korrigera beteendet om det uppstår.

Anordna en hundfri zon

Se till så att katten har möjlighet att komma undan från hunden oavsett vilket rum de befinner sig. Det kan vara möjligheter till högt belägna liggplatser, eller små gömställen som exempelvis lådor etc där ingångshålet är för litet för hunden att komma igenom. De hundfria zonerna gör att katten kan känna sig säker i hemmet och alltid kan komma undan om det skulle behövas.
 

Om katten retar hunden?

Om det är så att det är katten som retar eller vill uppmana till slagsmål med hunden, kan det vara en idé att då låta spelreglerna bli på samma villkor, att hunden kan få jaga katten i mindre omfattning. Mest för att katten skall förstå att den kan få motstånd och att beteendet kan få konsekvenser.

I flertalet tillfällen blir det inte stora problem när en hund och katt introduceras till varandra, utan många katter och hundar både leker och väljer att sova tillsammans. De måste bara få hjälp hur de skall kommunicera på lika villkor. Trots ett gott kamratskap kan det vara viktigt att se till att katten har lite hundfria zoner i hemmet, samt att se till att den inte rör kattlådan eller för den skulle kattmaten.

Är din hund också stressad? Prova Adaptil