swe-SE Sverige
Gömmer sig

cat hiding Katten GÖMMER SIG

Det är normalt att katter gömmer sig lite då och då. Katter drar sig gärna undan för att vila och vara ifred, men de kan också gömma sig vid tillfällen då de blir stressade och oroade. Det är vid dessa tillfällen som FELIWAY CLASSIC Doftavgivare kan hjälpa din katt. FELIWAY CLASSIC får din katt att känna sig trygg och bekväm även vid tillfällen som den normalt skulle tycka vara stressande. 

När katter upplever något som hotfullt är det normalt beteende för dem att gömma sig. Försök bilda dig en uppfattning om vid vilka tillfällen din katt blir rädd, t.ex. en person, buller, en annan katt eller husdjur i hemmet, eller andra katter i nära anslutning till hemmet.

Gör så här:

1.

Låt en veterinär undersöka din katt så att du kan utesluta eventuella medicinska problem. Veterinären kommer att leta efter tecken på smärta eller om din katt är sjuk på något annat vis.

2.

Det är viktigt för katten att de kan få möjlighet att gömma sig, men också kunna ha tillgång till flera liggplatser placerade på olika höjd. Om de har möjlighet att komma undan från faran känner de sig mycket tryggare. För att ytterligare hjälpa katten att känna sig extra trygg kan du spraya FELIWAY CLASSIC Spray på dessa liggplatser.

3.

Koppla in en FELIWAY CLASSIC Doftavgivare i det rum som katten själv väljer att den vill vistas i.

4.

Uppmuntra inte kattens beteende när den drar sig undan och vill gömma sig genom att klappa eller trösta den. Då förstärker du beteendet istället för att motverka det. Låt din katt vara ifred när den har gömt sig och invänta istället att katten självmant kommer fram för att ta kontakt.

5.

Uppmuntra katten när den visar sig mer modig i situationer som brukar vara stressande för katten. Detta uppmuntrar dem att vara modiga nästa gång. Avdramatisera situationer som skulle kunna vara stressande för din katt, genom att t.ex. leka med den eller bjuda den på ”favoritgodis”.

6.

Om du har flera katter se till att varje katt har tillgång egna resurser (foder, vatten, kattlåda, klösbräda etc), på olika ställen i hemmet för att undvika stress pga av rivalitet. Placera gärna katternas resurser i olika rum. Skulle det inte vara möjligt kan du placera dem på olika höjd.

7.

Din katt kan även känna sig stressad när när det sker förändringar i dess hemmiljö. Frågor du kan ställa dig är: Har jag köpt hem några nya möbler? Har jag skaffat en ny katt eller hund? Har en grannkatt börjat vara i min trädgård? Har mina egna rutiner förändrats? Är jag stressad, etc.?