swe-SE Sverige
bråkande katter

cats fighting, find out how to help BRÅKANDE katter

Finns det spänningar, konflikter eller aggression mellan katterna, vad kan det bero på och vad kan man göra?

Katter är av naturen självständiga varelser och som ett resultat av detta kan det bli bråk mellan katter som bor tillsammans.

Konflikt mellan katter? 

Alla kattägare vill att deras katter ska komma överens. När de inte visar någon tydlig aggression kan man tro att allt är som det skall. Det kan vara svårt att bedöma ett förhållande mellan katter, då de i det längsta försöker undvika konfrontation med varandra. Det är därför viktigt att titta efter små signaler som tyder på spänning mellan katterna. Förhållanden mellan katter kan vara väldigt sköra och kan snabbt förändras. Katten har inga medfödda verktyg för att hantera konflikter. De föredrar att undvika konfrontation helt om de kan.
 
Även små konflikter kan därmed få stora konsekvenser. När en konflikt har uppstått så kan de inte hantera och lösa den. Vid många tillfällen kan de inte heller undvika varandra då de delar territorium, vilket leder till spänningar och konflikter mellan katterna. Den kroniska stressen som kommer av spänningen mellan katterna kan ge allvarliga beteendemässiga och medicinska konsekvenser.

Vilka signaler ska jag titta efter?

TYDLIGA SIGNALER
• Slåss
• Jagar och fräser samtidigt
• Försöker fly undan
• Morrar, fräser, jamar högt

OTYDLIGA SIGNALER
• Blockerar t.ex. toalåda (resurser)
• Stirrar på varandra
• Undviker varandra
• Gömmer sig

ANDRA SIGNALER DU SKALL VARA
UPPMÄRKSAM PÅ:
• Ökad eller minskad aptit
• Överdrivet putsande av pälsen
• Kräker
• Spenderar mindre tid med kattägaren
• Börjar klösa på möbler
• Börjar urinmarkera i hemmet

Vad är Feliway Friends

Feliway Friends innehåller en syntetisk kopia av kattens appeasing feromon (CAP), som honkatten utsöndrar från juverområdet när hon diar sina kattungar. Detta skapar harmoniska band mellan katterna

I kliniska studier*** har detta feromon visat sig minska spänningar och konflikter mellan katter.

Gör så här:

1.

Placera Feliway Friends Doftavgivare mitt i territoriet alternativt i det rum katterna vistas mest i.

2.

Introducera den nya katten och de befintliga katten/erna sakta och gradvis.

3.

Se till att katterna har tillräckligt med resurser som flera toalettlådor (1 per katt + 1 extra) och placera dessa på olika ställen i bostaden (dock ej i närheten av matplatserna)., vattenskålar, matskålar och flera sovplatser. Placera mat- och vattenskålar på flera platser och i olika rum.

4.

Arrangera viloplatser för katterna på flera ställen i bostaden och gärna på olika höjd.

5.

Katterna behöver tillgång till ”gömställen” där de får möjlighet att vara helt i fred för varandra.

Feliway Friends eller Feliway Classic

De syntetiska feromonerna i Feliway Friends kommunicerar harmoni mellan katter, medan de syntetiska feromonerna i Feliway Classic kommunicerar trygghet i kattens hemmiljö.

Om du upplever problem med spänningar och konflikter i ditt flerkattshushåll mellan katterna så är det naturliga alternativet att använda Feliway Friends.

Om du upplever problem med revirmarkeringar i ditt flerkattshushåll (katterna har slutat att ansiktsmarkera och nu markerar reviret genom att urinmarkera och/eller klöser på platser i hemmet som ex vid dörröppningar, stora fönster etc), så är det naturliga alternativet att använda Feliway Classic.

Vid de tillfällen där du upplever problem med både spänningar och konflikter samt även problem med revirmarkeringar kan båda produkterna behöva användas för att katterna skall acceptera varandra och komma överens på samma revir.

Hur du hjälper katterna i din kattfamilj att komma överens med varandra.

Katten behöver tillgång till egna tillbehör och utrymme. Det bästa sättet att skapa sammanhållning och minimera konflikter i ett flerkattshushåll är att ge varje katt tillgång till egna tillbehör, såsom mat- och vattenskålar m.m. Nedan finner du några tips vad du kan göra för att hjälpa dina katter att känna sig nöjda och avslappnade.

Tips

  • Täckta kattlådor kan i en del fall skapa konflikter genom att katterna lurpassar på varandra.
  • Speciellt anpassade ”singelsovplatser” har visat sig minska individuell stress hos en del katter.
  • Genom att placera en pingla i halsbandet på katten som påbörjar konflikter varnas de andra katterna när ”konfliktmakaren” kommer och de får möjlighet att dra sig undan.

I de fall där spänningarna/konflikterna leder till slagsmål mellan katterna rekommenderar vi, förutom Feliway Friends Doftavgivare rådgivning hos veterinär och/eller kattbeteenderådgivare.

* Foto: Gwenaël Outters

***De Porter et al., 2014