swe-SE Sverige
How to help your cat be comfortable with visitors

cat does not like visitors GÄSTER gör KATTEN OROLIG

Katter gillar att ha kontroll över sin omgivning. Besökare kan orsaka oro för katter genom att rubba den normala rutinen i hemmet.

Varför verkar inte min katt tycka om när vi får gäster?

Katter är väldigt rutinorienterade och gillar att ha kontroll över sin tillvaro. Gäster stör deras rutinmässiga tillvaro och kan medföra att de känner sig stressade.

Det kan vara saker som:

  • Förändrar möbleringen
  • Man stänger visa dörrar så att katten inte kan gå in där (begränsar kattens ytor i hemmet)
  • Mer oväsen
  • Mattiderna kanske blir förändrade p.g.a. av gästerna etc.

Ju längre gästerna stannar, desto längre period är katten stressad.

Hur kan du hjälpa din katt att hantera stress när gäster kommer på besök?

  • Låt katten komma fram och hälsa när den vill
  • Ge gärna gästerna någon leksak som du vet att din katt gillar, så de förknippas med något positivt.
  • Låt din katt få gömma sig i ett annat rum, så att den har ett tillflyktsrum, tills den känner att den är redo att utmana sin rädsla och komma fram till gästerna på sina villkor. Se även Kattvänligt hem.
  • Lär barn som kommer på besök, att hantera katten med försiktighet och att inte störa den när den äter eller sover.
  • Använd Feliway doftavgivare det rum där din katt vill tillbringa mest tid, när gästerna är på besök (för en extra trygghetskänsla). Hitta närmaste inköpsställe 

Om man reflekterar vilka personer som katter ofta tycker är mest intressanta, så är det dem med det mest stillsamma kroppspråket och dem som helst inte vill interagera med dem.

Ett sådant kroppspråk upplevs som mindre hotfullt och gör dem mer intressanta för katten att undersöka närmare!

Gör så här:

1.

Låt katten närma sig besökarna när den är redo för det.

2.

Dela ut en för katten populär leksak till dina besökare så att katten känner intresse av att närma sig dem, samt kopplar samman besökare med något positivt.

3.

Låt din katt få gömma sig där den känner sig säker, avskilt från besökarna, tills den är redo att komma ut.

4.

Lär barn att hantera katten försiktigt och att lämna den i fred när den äter eller sover.

5.

Koppla in en Feliway doftavgivare i det rum som dina besökare kommer att vistas i, så att din katt kan känna sig mer avslappnad i deras närvaro.