The secret to happy cats.

FELIWAY gör den räddaste modig, den osäkra trygg & ovänner till vänner - Nettis Grunelius
Förstå din katt
Det är viktigt att förstå sin katts beteende, dess grundbehov och hur olika omständigheter påverkar kattens välbefinnande.

Varför använda Feliway?

Vetenskapen bakom Feliway

Feromoner är luftburna kemiska signaler, som flitigt används i kommunikation mellan djur. Ett djur utsöndrar ett kemiskt budskap som därefter individer av samma art kan avläsa och förstå, och som i sin tur förändrar deras beteende omedvetet. Meddelandet är framförallt riktat mot andra individer, men det verkar också som en påminnelse för djuret som skickade meddelandet

Läs mer

Testimonias

Djurskyddsföreningen Hitta Katten i Enköping

Här använder vi mycket Feliway adapter i både kattstallet och i våra karantän avdelningar. Vi märker då att det blir mindre kattosämja, och katterna blir mer harmoniska, och trivs bättre med varandra.mer

Djurägareberättelser