Ветеринарните лекари го препоръчват

FELIWAY is recommended by vets

Ефикасността на ФЕЛИУЕЙ® (FELIWAY®) e доказана в множество клинични проучвания, публикувани в престижни научни журнали или представяни в научни конференции.

Милиони собственици по света наблюдават голямата разлика при тяхната котка след използването на ФЕЛИУЕЙ®: техните котки се чувстват по-комфортно, спряха да уринират на неподходящи места, спряха да драскат или да се крият, прекарват повече време със стопаните си, живеят в хармония с другите котки и спокойно приемат промените в дома.

ФЕЛИУЕЙ® се използва и се препоръчва от ветеринарните лекари. Вижте повече за ФЕЛИУЕЙ.

Вижте къде можете да купите ФЕЛИУЕЙ

ВИЖТЕ КЪДЕ