FELIWAY rekommenderas av veterinärer

Veterinärers och kattbeteendeexperters val

Susanne Hellman Holmström rekommenderar FELIWAY

I mitt jobb som kattbeteenderådgivare träffar jag många förtvivlade kattägare och missförstådda katter. I de flesta av mina åtgärdsplaner rekommenderar jag FELIWAY, som ett av flera verktyg, för att komma tillrätta med beteendeproblemet hos katten och för att nå bästa resultatet.

Att använda FELIWAY trygghetsferomoner är en fantastisk hjälp till sin katt vid alla förändringar. Är katten trygg och glad är ägaren lycklig. Och harmonin kan flöda igen!

Susanne Hellman Holmström
ISFM Certifierad kattbeteenderådgivare & diplomerad samtalscoach

Susanne Hellman Holmström är en av Sveriges främsta experter på katters beteenden. Hon arbetar som kattbeteenderådgivare och författare. Susanne är flitigt anlitad som föreläsare och medverkar ofta i radio, TV och tidningar som expert på kattbeteende. Hon har vid det här laget hjälpt tusentals kattägare att komma till rätta med kattens beteendeproblem.

Veterinärer runt om i världen använder dagligen FELIWAY

FELIWAY is recommended by vets

Effekten av FELIWAY har dokumenterats och publicerats i flertalet kliniska studier. Dessa studier har presenterats både i välkända vetenskapliga tidningar och internationella konferenser.

Miljontals av kattägare runt om i världen har sett en skillnad på sina katter efter att använt FELIWAY. FELIWAY har hjälpt katter att bättre hantera förändringar i hemmet och därmed stoppat oönskade klösningar och urinmarkeringar i hemmet. Katter har blivit tryggare och fått bättre relationer med både ägare och andra katter i hemmet.  

FELIWAY rekommenderas av veterinärer och experter på kattbeteende. Lär dig mer om FELIWAY.

Här hittar du återförsäljare av FELIWAY

Köp här