Vanliga frågor Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna om FELIWAY

Har du frågor om:

Lär dig om FELIWAY Classic Doftavgivare

Hur fungerar det?

När katten känner sig tillfreds och i kontroll ”märker” de noggrant sitt hem med budskap av trygghet genom att gnugga sitt ansikte mot möbler eller mot dina ben. Varje gång katten gnuggar ansiktet lämnar den efter sig sina "trygghetsferomoner”, ett doftlöst budskap om att här är jag trygg. Om din katt gör det kan du vara säker på att din katt mår bra.

Det är när det moderna livet kommer i konflikt med kattens naturliga behov som de börjar känna sig missnöjda, oroliga och stressade. Då slutar katten markera sitt revir med trygghetsferomoner och kan istället börja med beteenden som att klösa på möbler, kissa inomhus på fel ställen (urinmarkera)och gömma sig av skygghet.

FELIWAY Classic använder samma "trygghetsferomoner" som katten naturligt använder, vilket göra att de känner sig tryggare och säkrare i sitt evir (hemmet)

FELIWAY Classic hjälper din katt att sluta din katt klösa på möbler, kissa inomhus på fel ställen (urinmarkera)och gömma sig av skygghet.

Hur snabbt kommer jag att se resultat?

Många kattägare börjar se resultat redan inom de första 7 dagarna.

Varje katt är dock unik. Beroende på hur länge problemet har funnits och hur stort problemet är kan det ta längre tid innan resultat ses. Vi rekommenderar att använda FELIWAY Classic Doftavgivare i minst 1 månad.

Hur länge bör jag använda det?

De flesta katter har nytta av kontinuerlig användning av FELIWAY Classic för att skapa en trygg miljö för katten i hemmet. Användning under minst en månad rekommenderas.

När ska jag använda det?

 • För att ge kontinuerlig trygghet i hemmet åt din katt
 • Om din katt börjar med beteenden, som att kissa inomhus på fel ställen (urinmarkera) samt att klöser på olika möbler och väggar.
 • Om din katt visar tecken på missnöje, som att gömma sig av skygghet, minskad aktivitet, minskad aptit eller överdrivet putsande.
 • Om du planerar att göra förändringar i hemmet, som att ta in nya möbler, renovera, möblera om, flytta eller att någon ny flyttar in.

Var ska jag använda det?

 • I det rum din katt spenderar mest tid
 • eller i varje rum där oönskad klösning och urinmarkering sker mest

Var ska jag INTE använda det?

 • I hallen: Katter tenderar spendera minst tid i hallen, därför blir effekten sämre om doftavgivaren placeras där (Om inte det är i hallen som mest urinmarkering och oönskad klösning inträffar)
 • Nära toalådan: Katter tenderar spenderar minst tid nära toalådan, därför blir effekten sämre om doftavgivaren placeras där. (Om inte toalådan står i samma rum där din katt spenderar mest tid. Doftavgivaren kommer inte påverka din katts användande av toalådan.

När ska jag INTE använda det?

 • Om din katt INTE har tillgång till en egen ren toalåda kommer den att kissa på annat ställe i hemmet. FELIWAY Classic kommer inte att kunna avhjälpa det.
 • Om din katt INTE har tillgång till en klösbräda kommer den att klösa på andra saker i hemmet, då klösning är en naturlig del i kattens liv. FELIWAY Classic kommer inte att kunna avhjälpa det.
 • Om din katt kissar fel, gömmer sig och äter mindre på  grund av medicinska orsaker. FELIWAY kommer inte att kunna avhjälpa det. Konsultera därför alltid först en veterinär om dessa beteenden uppstår. 
 • Om din katt har en konflikt med en annan katt i hemmet, rekommenderar vi att du använder FELIWAY Friends.
 • FELIWAY hjälper INTE om det finns spänningar och aggression mellan katten och ägaren. Konsultera i dessa fall en veterinär eller kattbeteendeexpert.

Lär dig om FELIWAY Friends

Hur fungerar det?

Efter att kattmamman har fött sina ungar sänder hon ut budskap om harmoni till sina kattungar via "harmoniferomoner". Dessa ger trygghet och skapar harmoni mellan kattungarna.

FELIWAY FRIENDS använder samma "harmoniferomoner" för att skapa harmoni bland katter som lever tillsammans i hemmet. Använder du FELIWAY FRIENDS undviker du konflikter, spänningar och slagsmål mellan katterna i hushållet.

Hur snabbt kommer jag att se resultat?

Många kattägare ser resultat redan under första veckan
Varje katt är dock unik. Hur lång tid det tar beror också på hur länge konflikten mellan katterna har pågått samt hur allvarlig konflikten har varit. Använd FELIWAY FRIENDS i minst en månad.

Hur länge bör jag använda det?

De flesta katter som bor tillsammans har nytta av kontinuerlig användning av FELIWAY FRIENDS för att försäkra sig om långvarig harmoni och trivsel i kattgruppen.

När ska jag använda det?

 • Om du har två eller flera katter som bor tillsammans och om de visar tecken på spänningar mellan dem, exempelvis om en av dem jagar de andra, en blockerar för att stänga ute eller stirrar ner de andra.
 • Om dina katter bråkar och ofta är i slagsmål, även om dessa bråk pågått under en längre tid.

Var ska jag använda det?

 • I rummet där dina katter spenderar mest tid
 • eller i varje rum där spänningar och slagsmål inträffar

Var ska jag INTE använda det?

I hallen: Katter tenderar spendera minst tid i hallen, därför blir effekten sämre om doftavgivaren placeras där

Om du ofta uppmärksammar konflikten mellan katterna i hallen bör du även se över katternas resurser. Se till att varje katt har fri tillgång till sin egen toalåda, mat- och vattenskål samt plats att vila utan att bli blockerad av andra katter.

När ska jag INTE använda det?

 • Om dina katter INTE har fri tillgång till egna resurser, som toalåda, mat- och vattenskålar, klösträd och plats att vila kommer konkurrensen mellan katterna att fortgå och spänningarna mellan katterna kommer att finnas kvar.
 • FELIWAY FRIENDS hjälper int om det finns spänning och aggresion mellan katt och ägare. Konsultera veterinär eller kattbeteendexpert i dessa fall.
 • Om konflikten mellan katterna har lett till att en eller flera katter kissar inomhus på fel ställen (urinmarkerar) eller klöser på olika oönskade ställen rekommenderar vi att du använder både FELIWAY Friends och FELIWAY Classic. Båda ska sitta i de rum där katterna spenderar mest tid.

Använd FELIWAY Doftavgivare

Var ska jag sätta in doftavgivaren?

 • I ett vägguttag med minst 1,20 m fritt ovanför doftavgivaren (den oljebaserade ångan som bär feromonerna stiger uppåt som en pelare ovanför doftavgivaren.).
 • Sätt i översta uttaget för att undvika råka sätta in annan sladd i över doftavgivaren

Var ska jag INTE sätta in Doftavgivaren?

Effekten av doftavgivaren uteblir om den placeras:

 • Bakom en dörr
 • Under en möbel
 • I ett uttag som som inte har 1,20 m fritt ovanför

Placera aldrig doftavgivaren:

 • Under en annan sladd i väggkontakten
 • I en adapter/grenuttag
 • I en förlängningssladd

Hur många behöver jag?

 • En doftavgivare räcker till en yta upp till 70m².
 • Använd flera doftavgivare till en större bostad eller en bostad i flera plan.

Hur länge varar den?

 • En refillflaska räcker i upp till 30 dagar
 • Byt refillflaska var 4:e vecka, även om en liten mängd vätska finns kvar (flaskan kan aldrig bli helt tom eftersom den sista lilla kvarstående mängden vätska inte är tillräckligt för att komma i kontakt med veken och diffundera ut)
 • En doftavgivare håller för 6 refiller. Skaffa en ny doftavgivare var 6:e månad, eller efter 6:e refillen, för att säkerställa optimal funktion och effekt.

Hur snabbt ser jag effekt?

Doftavgivaren börjar sprida feromoner efter ca 1 timme. Inom 24 timmar har feromonerna spridits i ett område på ca 70m2 i ditt hem.

I samband med förutsägbara situationer, exempelvis vid flytt och renovering, är det en fördel om du kopplar in doftavgivaren 2-3 dagar före den förväntade situationen.

Ta ut den på natten?

Koppla INTE ur doftavgivaren under natten.

Din katt är troligtvis vaken och aktiv under natten

Under kliniska studier är effekten visad vid oavbruten användning av doftavgivaren (24 timmar per dygn), då katten har tillgång till feromoner kontinuerligt.

Kompabilitet?

 • FELIWAY Refill bör aldrig kopplas ihop med andra elektriska apparater för doftavgivning.
 • FELIWAY Doftavgivare bör aldrig användas tillsammans med andra typer av refillflaskor.
 • FELIWAY Doftavgivare levereras med en elkontakt som passar till elnätet i det land där den har inhandlats. Den kan inte användas i ett land med en annan spänning i elnätet. Den bör aldrig användas tillsammans med en adapter eller spänningskonverterare eftersom detta kan leda till allvarliga säkerhetsproblem. Kontrollera att din doftavgivare har korrekt elkontakt för användning i ditt land innan du kopplar in den.

Återvinning?

Refillflaskorna är tillverkade av återvinningsbart plastmaterial (PET).

Hållbarhet?

Hållbarhet för refillflaskorna är 36 månader (utgångsdatum finns på förpackningen). Vi rekommenderar att byta doftavgivaren efter 6 månaders användning eller efter 6 refiller.

Frågor om Doftavgivaren

Fungerar min doftavgivare?

Om doftavgivaren blir varm när den är inkopplad i ett vägguttag fungerar den korrekt.

Doftavgivaren är varm

Doftavgivaren innehåller ett värmeelement som gör att feromonerna utsöndras och sprids. Doftavgivaren känns därför varm när man tar på den.

Vätskenivån minskar inte

Den minskar, men det är svårt att se.

Diffusionen av vätskan från Doftavgivaren är en mycket långsam process. Vid användning är det under normala förhållande svårt att se någon skillnad i flaskan under den första veckan som den används. Viss variation kan förekomma beroende på luftcirkulation. Kontrollera följande för att säkerställa att din doftavgivare fungerar korrekt:

 • Veken är hel
 • Doftavgivaren är påslagen hela tiden (eluttag har ibland en knapp för av- och påslagning som sitter på väggen)
 • Slutligen, testa doftavgivaren i ett annat eluttag

Synligt märke på väggen eller på möbler

Oljedimman (som innehåller FELIWAYSs “feromonbudskap") stiger på en ström av varm luft ovanför doftavgivaren. Hindras den uppvärmda luften att stiga (t ex under en hylla, ett bord eller annan möbel) kan oljan kondensera igen och lämna ett synligt märke.

Koppla därför ALDRIG in doftavgivaren under en möbel eller annat föremål som sticker ut från väggen (Fritt minst 1,20 m ovanför doftavgivaren och minst 0,5 m på vardera sidor av väggkontakten).

Doftavgivare och luftkonditionering

Koppla aldrig in doftavgivaren i närheten av luftkonditionering, ventilation, kalluftsintag eller utsugsfläktar.

Doftavgivare och öppet fönster

Öppna fönster och dörrar vid användning kan göra att utsöndringshastigheten ökar. Produkten kanske inte räcker i förväntade 30 dagar. Överväg att placera doftavgivaren på ett annat ställe i hemmet, helst där katten vistas mest.

Lär dig om FELIWAY Classic Spray

Hur fungerar det?

När katten känner sig tillfreds och i kontroll ”märker” de noggrant sitt hem med budskap av trygghet genom att gnugga sitt ansikte mot möbler eller mot dina ben. Varje gång katten gnuggar ansiktet lämnar den efter sig sina "trygghetsferomoner”, ett doftlöst budskap om att här är jag trygg. Om din katt gör det kan du vara säker på att din katt mår bra.

Det är när det moderna livet kommer i konflikt med kattens naturliga behov som de börjar känna sig missnöjda, oroliga och stressade. Då slutar katten markera sitt revir med trygghetsferomoner och kan istället börja med beteenden som att klösa på möbler, kissa inomhus på fel ställen (urinmarkera)och gömma sig av skygghet.

FELIWAY Classic använder samma "trygghetsferomoner" som katten naturligt använder, vilket göra att de känner sig tryggare och säkrare i sitt evir (hemmet)

FELIWAY Classic hjälper din katt att sluta din katt klösa på möbler, kissa inomhus på fel ställen (urinmarkera)och gömma sig av skygghet.

Hur snabbt kommer jag att se resultat?

I princip omedelbart.

Hur länge ska jag använda det?

 • Under resor: spraya igen var 4:e till 5:e timme om det behövs
 • Hemma: spraya dagligen på de ställen som din katt oönskat markerat (klöst- eller urinmarkerat)

När ska jag använda det?

 • Om du ska åka bil med din katt: spraya FELIWAY Classic SPRAY i bilen, i din katts transportbur.
 • Om du ska åka till din veterinär med katten, spraya FELIWAY Classic SPRAY i bilen transportbur.
 • Om din katt visar tecken på obehag under transport, exempelvis hässjar, skakar, verkar rastlös, saliverar eller kräks.
 • Om din katt markerar på olika ställen i hemmet, dvs kissar inomhus på fel ställen eller klöser på olika väggar och möbler (urin- eller klösmarkerar)your cat shows

Var ska jag använda det?

 • På resan: spraya direkt på filten inne i transportburen samt inne i bilen spr
 • Hemma: Spraya dagligen på de ställen som din katt oönskat har markerat (urin- och klösmarkerat) dvs på möbler, väggar och dörrkarmar

Var ska jag INTE använda det?

 • Spraya ALDRIG direkt på katten
 • Spraya ALDRIG in i transportburen om katten är i buren
 • Vänta alltid 15 min innan du låter katten komma till spraya område
 • Spraya ALDRIG på klösbrädan, då katten kommer att sluta använda den för klösning

När ska jag inte använda det?

 • På resan:
  • FELIWAY Classic hjälper inte mot illamående på grund av rörelse vid biltransport. Av den anledningen rekommenderar vi att katten har fastat i åtminstone 6 timmar innan resan för att undvika illamående och kräkning, men den bör ha fri tillgång till vatten innan resan.
 • Hemma:
  • Om din katt INTE har tillgång till en egen ren toalåda kommer den att kissa på annat ställe i hemmet. FELIWAY Classic kommer inte att kunna avhjälpa det.
  • Om din katt INTE har tillgång till en klösbräda kommer den att klösa på andra saker i hemmet, då klösning är en naturlig del i kattens liv. FELIWAY Classic kommer inte att kunna avhjälpa det.
  • Om din katt kissar fel, gömmer sig och äter mindre på  grund av medicinska orsaker. FELIWAY kommer inte att kunna avhjälpa det. Konsultera därför alltid först en veterinär om dessa beteenden uppstår.
 • FELIWAY hjälper INTE om det finns spänningar och aggression mellan katten och ägaren. Konsultera i dessa fall en veterinär eller kattbeteendeexpert.

Använd FELIWAY Classic Spray

När ska jag använda det?

 • På resan: spraya på filten, i transportburen, eller i bilen
 • Hemma: spraya en gång dagligen på de områden där din katt urinmarkerar eller klöser (soffa, stol, dörrkarmar, dörr etc)

Var ska jag INTE använda det?

 • Spraya ALDDRIG på katten
 • Spraya ALDDRIG i transportburen när katten är där
 • När du har sprayat, vänta alltid 15 minuter innan du introducerar katten
 • Spraya inte på klösträd/-bräda, då katten då inte kommer att klösa där (använd FELISCRATCH by FELIWAY, på klösträdet).

Hur många pumpslag?

 • Spraya 8-10 pumpslag per gång
 • En 20 ml sprayflaska räcker till ca 125 pumpslag
 • En 60 ml sprayflaska räcker till ca 400 pumpslag

Hur länge varar effekten?

 • Sprayen ger effekt i 4-5 timmar
 • Hur länge effekten kvarstår kan variera beroende på individen

Återvinning?

FELIWAY Classic sprayflaskor är producerade av återvinningsbar plast.

Hållbarhet?

När du har påbörjat en flaska kan du använda den tills hållbarhetsdatumet är utlöpt.

Hur säkert är FELIWAY?

För katter

Alla FELIWAY produkter är säkra att använda och speciellt framtagna för Katter.

FELIWAY produkterna används till mer än 11 miljoner katter.

Det finns inga problem observerade under studier som genomförts och ej heller framkomna genom omfattande kundundersökningar.

För kattungen

FELIWAY är säkert att använda för kattungar.

Det finns ingen minimum ålder för användande av FELIWAY Classic. Kattungar uppfattar budskapet och reaktionen blir densamma oavsett ålder.

För människor

FELIWAY är helt säkert för människor.

FELIWAY “budskapet” är specifikt för katter, så det är endast dem som kan förstå det. Vi kan varken detektera det eller förstå det.

Doftavgivarna är framtagna under gällande EU standard enligt både International Electrotechnical Commission (IEC), European Norms (EN) och Underwriters Laboratories (UL).

Plastmaterialet är tillverkat av flamsäkert material enligt EU lagstiftning.

Om doftavgivaren används kontinuerligt ska den bytas ut efter att ha använts med 6 st refillflaskor.

För hundar

FELIWAY är helt säkert för hundar.

FELIWAY ”budskapet” är specifikt för katter. Endast katter kan avläsa och förstå det, inte hundar.

För burfåglar

Vissa burfåglar har känsliga luftvägar (speciellt ……?.,papegojor,….?. etc). Om du använder en FELIWAY Classic eller FELIWAY Friends Doftavgivare placera den då i ett annat rum än där du har fågeln.

För akvariefiskar

FELIWAY är säkert att använda om man har akvariefiskar.

Om du använder en FELIWAY Classic eller FELIWAY Friends Doftavgivare så kan du välja att placera den i ett annat rum än där du har fiskarna.

Lär dig om FELISCRATCH by FELIWAY

Hur fungerar det?

För katten är reviret viktigt. De gillar att ha full kontroll på sin omgivning. De har sitt eget sätt att berätta för andra katter att ”här bor jag”. De klöser där andra kan se det och lämnar dessa budskap och markeringar, sk revirferomoner som utsöndras från tassarna.

FELISCRATCH by FELIWAY förmedlar dessa revirferomoner till katten, vilket uppmanar de att klösa där du önskar, exempelvis på klösträdet.

Använd kattens eget språk med revirferomoner. FELISCRATCH by FELIWAY är ett enkelt sätt att få din katt att börja klösa där du vill.

Hur snabbt kommer jag att se resultat??

Redan efter den första veckans användning. Men för att få full effekt rekommenderas att använda hela påsen.

FELISCRATCH by FELIWAY har i evidensbaserade studier visat sig ha goda effekter på oönskade klösningar i hemmet, både vertikala och horisontella klösningar.

Hur länge ska jag använda det?

Vi rekommenderar att använda samtliga pipetter för långvarig och full effekt (1 gång per dag i 7 dagar, uppehåll vecka 2, 1 pipett i början av vecka 3 och 4).

Upprepa FELISCRATCH by FELIWAY appliceringen varje dag den första veckan, för att påminna katten om budskapet och få den att förändra sin tidigare vana att klösa på olämpliga ställen. De sista veckornas applicering är för att etablera en långvarig effekt efter avslutad dos.

Om du inte skulle se någon effekt av FELISCRATCH by FELIWAY, efter 2 veckors användning (exempelvis katter som har klöst på fel ställen under lång tid), använd då även FELIWAY Classic Spray på de ytor där du INTE vill att katten ska klösa. Rengör först ytorna med varmt vatten och milt rengöringsmedel och låt torka innan du sprayar. Upprepa behandlingarna med båda produkterna tills du ser en förändring av kattens klösbeteende.

När ska man använda den?

 • När du kommer hem med en ny kattunge/katt, för att förebygga att katten klöser på fel ställen.
 • När du vill få katten att börja använda klösträdet.
 • När du vill få din katt att förstå att den har klöst på fel ställen (oavsett om det har varit under lång tid och det är en katt som även har tillgång till att gå ut).
 • När man vet att det kommer att ske förändringar i hemmet
 • När man förnyar eller köper ett nytt klösträd.

Var ska man använda det?

På klösträdet/-brädan:

 • Placera klösträdet så det syns, nära det ställe där katten gärna tar sig en tupplur, detta då katten gärna vill sträcka på sig och klösa när den vaknar upp. Så nära som möjligt de ställen där katten redan har varit och klöst.
 • Placera inte klösträdet bakom möbler eller i en hörna.
 • Klösträdet ska vara, stabilt och högt nog så katten kan sträcka ut sig i sin fulla längd. 
 • Vi rekommenderar endast de vertikala (stående) klösträden (karting eller rep). De stående klösträden kommunicerar bättre feromonbudskapet och det visuella syns tydligare på håll vilket uppmanar katten att gå dit.

Var ska man inte använda det?

 • Där du INTE vill att katten ska klösa exempelvis möbler, väggar etc. (använd FELIWAY Classic Spray här).
 • På en horisontell klösbräda.
 • På en klösbräda bakom en möbel.
 • På ett klösträd som inte är stabilt , exempelvis en variant som man hänger på en dörr, eller bara lutar mot en vägg.

När ska jag INTE använda det?

 • Om din katt klöser på fel ställen utanför hemmet kommer inte FELISCRATCH by FELIWAY att hjälpa.
 • Om din katt klöser på flera ställen i hemmet, inte alltid samma, är det förmodligen för att den känner sig stressad av någon anledning. Då rekommenderar vi att du sätter in en FELIWAY Classic Doftavgivare  i det rum där din katt tillbringar mest tid. Börja använda både FELIWAY Classic Doftavgivare och FELISCRATCH by FELIWAY samtidigt, och i minst en månad.
 • FELISCRATCH by FELIWAY kommer inte att ha effekt om katten riktar sitt klösbeteende mot kattägaren. Då rekommenderar vi att man vänder sig till sin veterinär eller kattbeteende rådgivare.

Använd FELISCRATCH by FELIWAY

Hur ska jag applicera pipetten?

För att undvika att du får pipettens innehåll på mer än klösträdet, bör du lägga ner klösträdet över vasken eller placera tidningar under. Applicera innehållet genom att sakta dra 2-3 parallella linjer längs klösträdet, för att efterlikna kattens naturliga klösmarkering.

Låt torka i 5 minuter och placera sedan klösträdet, nära det område där katten brukar klösa eller brukar sova.

Du behöver inte ha katten i närheten när du applicerar innehållet. FELISCRATCH by FELIWAY kommer att förmedla budskapet även senare till katten.

Hur många klösträd behöver jag?

 • Om du har en katt, erbjud ett klösträd preparerade med FELISCRATCH by FELIWAY
 • Om du har mer än en katt erbjud flera klösträd, helst en per katt, preparerade med FELISCRATCH by FELIWAY.

När ska jag applicera igen?

 • När du introducerar en ny katt.
 • När du köper ett nytt klösträd.
 • När du förväntar dig att din katt kanske kommer att känna sig stressad (exempelvis förändringar i hemmet)

Varför slickar min katt på vätskan från pipetten när den är applicerad på klösträdet?

Vid några tillfällen har man observerat att katter har börjat slicka på klösträdet preparerat med FELISCRATCH by FELIWAY, och då även frenetiskt gnuggat sitt ansikte mot det. Detta beror på kattmyntan i produkten. Vissa katter reagerar väldigt exalterat på det. Detta har endast noterats under första veckan, inte vid senare applicering, vecka 3 eller 4. Det finns inga risker med att katten slickar på produkten.

Varför är produkten färgad?

För att efterlikna kattens visuella klösmarkeringar. Färgen är mörk blå, för att enkelt kunna synas på längre avstånd och attrahera katten till klösträdet (och när den kommer nära då kunna avläsa revirferomonets budskap).

Kommer färgen att färga av sig på kattens tassar?

Detta är inget man har observerat i fältstudierna. För att förhindra eventuella fläckar, så rekommenderar vi att du låter färgen torka i 5 minuter innan du introducerar katten till klösträdet.

Om jag spiller, hur rengör jag?

Innehållet i pipetten för FELISCRATCH by FELIWAY, är lättflytande och kan torkas upp med papper och kan torkas av med en fuktig svamp. Dock, om det har kommit på tygmaterial, kan det krävas tvätt i tvättmaskin eller att man måste använda rengöringsprodukter. Det är anledningen till att vi rekommenderar att placera klösträdet över vasken alternativt lägga tidningar under vid applicering.

Kommer färgen att försvinna efter en tid?

Nej. Färgen kommer att blekna över tid på klösträdet. Det är därför man måste applicera nytt under en period för att upprepa budskapet till katten. Det är inte synligt på klösträd med kartong efter ett par dagar, med rep material kommer det att finnas ljusblå streck kvar även över tid.

Hittade du det du letade efter?

Kontakta oss