cat stress

Vanliga orsaker till oro hos katter och hur du kan hjälpa din katt att bli trygg igen

Vad kan göra katter oroliga?

Katter mår bäst när de känner att de har kontroll i sin hemmiljö. Allt som kan störa denna känsla av kontroll gör att katter känner sig mindre nöjda. Om kontrollkänslan försvinner under en längre tid kan det leda till att kattens stressnivå höjs och katten börjar bli orolig och ängslig.

Att katten är nöjd och har kontroll kan du se på kattens beteenden och fram för allt för att den gnuggar sitt ansikte mot dig eller möbler. Detta gör katten för att sprida sina naturliga "trygghetsferomoner" och med doftspråket berätta för sig själv och andra katter att här har jag allt under kontroll och här mår jag bra. Men vad är det då som kan få katten ur kontroll...

Vanligaste orsakerna som kan leda till oro hos katter: 

Vad kan du göra för att hjälpa din katt?

Det finns många saker som kan störa din katts behov av stabilitet och som i förlängningen kan leda till stress och oro. Varje gång du möblerar om, storstädar eller renoverar kan du i processen ta bort de ”trygghetsferomoner” som din katt har lämnat runt om i hemmet. Då känner katten inte igen sig och får inte genom sitt doftspråk den trygga känslan av att vara hemma.

När det inträffar och din katt börjar känna sig orolig och ängslig kan den börja gömma sig, klösa på möbler och dörrar eller kissa på fel ställen. Det är faktiskt din katts sätt att berätta för dig att den just nu är missnöjd. Tillgång till mat, vatten, värme och kattlåda kan vara andra saker som kan störa din katts stabilitet, liksom konflikter med andra katter och gäster som kommer på besök.

Om du misstänker att din katt är missnöjd och visar tecken på rädsla och oro, då kan FELIWAY hjälpa din katt.

  

FELIWAY CLASSIC Doftavgivare

FELIWAY Classic får din katt att bli trygg och hjälper den att känna känslan av en miljö där de trivs och mår bra. 

Mer information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vanlig orsak till stress hos katter är om du har flera katter i hemmet som inte kommer överens. FELIWAY Friends använder ”harmoniferomoner” som får katter att acceptera varandra och trivas tillsammans.

FELIWAY FRIENDS Doftavgivare

FELIWAY Friends får dina katter att trivas tillsammans. Återuppbygger harmonin mellan katterna.

Mer information