FELIWAY Optimum – den nya generationen feromoner

FELIWAY är stolta att kunna presentera den banbrytande forskningsupptäckten av en helt ny innovativ feromonsammansättning, som ledde fram till utvecklingen av FELIWAY Optimum

Vad är feromoner?

Alla katter pratar med varandra via doftspråket, feromoner. Med feromoner kan katten förstå sin omgivning. Forskningsteamet hos FELIWAY har sedan tidigare identifierat flera av de viktiga feromoner som katter använder, dessa är:

  • Trygghetsferomoner – katter sprider dessa feromoner i sin omgivning när de känner sig trygga och säkra
  • Harmoniferomoner – en feromon som kattmamman sprider till sina ungar

Dessa feromoner har vi under flera år återskapat och dessa har använts i FELIWAY Classic och FELIWAY Friends. Du kan läsa mer om dessa feromoner under rubriken FELIWAY "feromonbudskap"

FELIWAY <em>Optimum</em> discovery

Upptäckten av en helt ny feromonsammansättning

I mer än 20 år har FELIWAYS forskningsteam strävat efter att förstå vetenskapen bakom feromoner. Forskarteamets passion för att ytterligare utveckla kunskapen kring kattens doftspråk har lett fram till en helt ny och spännande upptäckt. Tack vare bioteknologi har teamet upptäckt en helt ny innovativ feromonsammansättning – den nya generationen feromoner som ger katten mer trygghet än någonsin. 

Hör Professor Patrick Pageat beskriva vår Premiumprodukt FELIWAY Optimum.

Visste du att vårt moderna sätt att leva påverkar din katt? 

Katter vill ha fasta rutiner och de behöver känna att de har full kontroll för att må bra. Det behovet kan många gånger vara svårt att uppfylla när katter delar hem med oss människor. Vårt moderna sätta att leva står ofta i konflikt med hur katten vill ha det.

Vanliga händelser i våra liv som påverkar din katt och som kan göra din katt orolig och ängslig:

  • Att välkomna gäster, en ny partner eller ett annat djur till vårt hem
  • Att göra förändringar i hemmet som att ändra om, köpa nya möbler eller renovera
  • Att flytta

Även små förändringar kan leda till oro och ängslan för din katt. Några katter visar detta genom olika beteendeförändringar, såsom:

  • Att kissa inne på fel ställen
  • Att klösa på möbler eller flera andra ytor
  • Gömma sig 
  • Bråka med andra katter i hemmet

Ibland kan katten visa det med mer subtila signaler, såsom att ha dagar med mindre aktivitet, äta mindre eller tvätta sig överdrivet.

Med FELIWAY Optimum kan du kombinera kattens behov av lugn och rutiner, med din aktiva och sociala livsstil. Den nya generationen feromoner får katten att bättre än någonsin känna sig trygg i alla vardagssituationer.

FELIWAY Optimum är en hjälp i vardagen för att göra din katt mer harmonisk varje dag, stärka relationen mellan er samt minska orosbeteenden och konflikter mellan katter

Vill du veta hur du använder FELIWAY Optimum? Enkel att använda och dokumenterad effekt

Mer om FELIWAY Optimum