Επικοινωνία Θα θέλαμε να σας ακούσουμε!

Γνωρίζατε ότι έχουμε συχνές ερωτήσεις; Μπορεί να βρείτε αυτό που θέλετε. Βλέπε τις συχνές ερωτήσεις του FELIWAY

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται προορίζονται για την Ceva ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ και τις εταιρείες του ομίλου Ceva, προς διαχείριση του αιτήματός σας. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα προσωπικά δεδομένα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.Ενδέχεται επίσης, σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε τη διαγραφή και να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας.Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταβείτε σε αυτή τη σελίδα.