Η επιτυχία της ιστορίας Δείτε "Ευτυχισμένοι Μαζί" ιστορίες για γάτες που βοηθήθηκαν από το FELIWAY.

Οι προσωπικέςπληροφορίες που αποστέλλετε για την διαδικασία στελέχωσης, θα χρησιμοποιηθούναποκλειστικά από την Ceva και τις θυγατρικές της. Στο πλαίσιο τηςσυγκεκριμένης διαδικασίας, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αποσταλούν απότην χώρα που υποβάλλατε την αίτησή σας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου Ceva. Οι αποστολέςτων δεδομένων εκτελούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων(Προσωπική Ασφάλεια) σε συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία αυτών τωνδεδομένων. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διατηρηθούν στα αρχεία τηςεταιρείας το αργότερο μέχρι 3 έτη από την τελευταία σας επικοινωνία. Στηδιάρκεια αυτής της περιόδου έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας τωνπροσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, νααποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταβείτε σε αυτή τη σελίδα σελίδα.