Όροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του feliway.co.uk. Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στη CEVA Ελλάς Ε.Π.Ε., Αγ.Νικολάου 15, Άλιμος 17455, Αττική, η οποία είναι αρμόδια και για τη διαχείρισή του.

Οι επισκέπτες του ιστότοπου αυτού δεσμεύονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεχτικά τους όρους αυτούς, πριν συνεχίσετε. Για τους σκοπούς αυτών των όρων και των προϋποθέσεων, «ο παρών ιστότοπος» σημαίνει τον ιστότοπο feliway.co.uk, ο οποίος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους της CEVA.

Άλλοι ιστότοποι της CEVA ενδέχεται να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι διαφέρουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Στην περιήγησή σας στον ιστότοπο, ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε και μην υποθέσετε ότι αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους ιστότοπους της CEVA.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης 

 • Με την ονομασία CEVA νοείται εφεξής είτε η CEVA Ελλάς είτε η μητρική της εταιρεία CEVA SANTE ANIMALE ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία CEVA. Στον παρόντα ιστότοπο ενδεχομένως κάποιες φορές να χρησιμοποιήσουμε τους όρους «CEVA», «εμείς» ή «μας» όταν αναφερόμαστε στις εταιρείες της CEVA εν γένει ή όπου δεν εξυπηρετεί κάποιον χρήσιμο σκοπό ο προσδιορισμός κάποιας συγκεκριμένης εταιρείας CEVA.
 • Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους. Όταν ακολουθείτε τέτοιους συνδέσμους, ο εξωτερικός ιστότοπος μπορεί να εμφανίζεται ως πλήρης οθόνη (στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το κουμπί της επιστροφής στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να επιστρέψετε σε αυτόν τον ιστότοπο) ή σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστεί στο πλαίσιο αυτού του ιστότοπου (στην οποία περίπτωση θα μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης μέσα στο πλαίσιο). Όπου εμφανίζεται ένας εξωτερικός ιστότοπος εντός του πλαισίου αυτού του ιστότοπου, πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια διευκόλυνσης της πλοήγησης στον ιστότοπο αυτό και δεν υποδηλώνεται καμία ευθύνη εκ μέρους μας για τον υπό εξέταση εξωτερικό ιστότοπο, ακόμη και αν πρόκειται για ιστότοπο που ανήκει σε άλλη εταιρεία CEVA η οποία είναι υπεύθυνη και για τη λειτουργία του. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται προκειμένου να σας βοηθήσουν να βρείτε γρήγορα και εύκολα σχετικούς ιστότοπους, υπηρεσίες ή/και προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε κατά πόσο οι υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω οποιουδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους είναι κατάλληλα για τους σκοπούς σας. Η CEVA δεν ευθύνεται για τους κατόχους ή τους διαχειριστές αυτών των ιστότοπων ή για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες παρέχουν ή για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους και δεν παρέχει ούτε συνάπτει όρους, εγγυήσεις ή άλλους όρους ή δηλώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε από αυτά και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε από αυτά (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης που απορρέει από κάθε αξίωση σύμφωνα με την οποία το περιεχόμενο οποιουδήποτε εξωτερικού ιστότοπου στον οποίο ο ιστότοπος αυτός περιέχει έναν σύνδεσμο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου).
 • Όλες οι πληροφορίες ή οι συμβουλές που παρέχονται ως μέρος αυτού του ιστότοπου έχουν γενικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές όσον αφορά στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Η CEVA προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ως τμήμα αυτού του ιστότοπου είναι σωστές κατά τη στιγμή όπου συμπεριλήφθηκαν στον ιστότοπο αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Η CEVA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία ενδεχομένως προβείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των πληροφοριών ή συμβουλών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία στην οποία έχετε υποβληθεί συνεπεία της εν λόγω ενέργειας στην οποία προβήκατε.
 • Η CEVA διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται μέσω οποιουδήποτε Φόρουμ (τόπος δημόσιας συζήτησης) που παρέχεται. Η CEVA, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει, να αφαιρέσει ή να αποκλείσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό έχει δημοσιευθεί.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέρος αυτού του ιστότοπου σας προσφέρει την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ή να διαβάσετε από ένα φόρουμ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στο φόρουμ αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύσει μια τέτοια επικοινωνία και δεν πρέπει να θεωρούνται ως απόψεις της CEVA. Η CEVA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οτιδήποτε δημοσιεύεται στο φόρουμ από χρήστη του φόρουμ και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το φόρουμ για να δημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο πληροφορίες ή εικόνες που είναι δυσφημιστικές, αποτελούν παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή είναι παράνομες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Όροι και Προϋποθέσεις

 • Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υλικό, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, φωτογραφιών και άλλων εικόνων και ήχου, τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή/και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πνευματική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το υλικό ανήκουν είτε στην CEVA είτε έχουν λάβει σχετική άδεια από τον/τους κάτοχο(ους) αυτών των δικαιωμάτων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό ως τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου.
 • Αυτός ο ιστότοπος περιέχει επίσης εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού σήματος «FELIWAY». Όλα τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην CEVA ή έχουν λάβει σχετική άδεια από τον/τους κάτοχο(ους) αυτών των εμπορικών σημάτων για χρήση σε αυτόν τον ιστότοπο.
Μπορείτε:
 • να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου, εκτός και αν απαιτείται κωδικός πρόσβασης,
 • να εκτυπώσετε κάθε αντίγραφο από οποιεσδήποτε ή όλες τις σελίδες για δική σας προσωπική αναφορά.

Δεν μπορείτε:
 • να αντιγράψετε (είτε με εκτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε δίσκο, λήψη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο), διανέμετε (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων διανομής), αναμεταδώσετε, τροποποιήσετε ή αλλοιώσετε με οποιονδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κάθε υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο εκτός από τα όσα αναφέρονται στην ενότητα «Μπορείτε». Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν για το σύνολο ή μέρος του υλικού στον ιστότοπο,
 • να αφαιρέσετε οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλη ειδοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχεται στο αρχικό υλικό από οποιοδήποτε υλικό που αντιγράφηκε ή εκτυπώθηκε από τον ιστότοπο;
 • να συνδεθείτε στον παρόντα δικτυακό τόπο, 

χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή μας.

Εάν επιθυμείτε να παρέχετε υπερκείμενο ή άλλο σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ιστότοπου (contactus@ceva.com )με λεπτομέρειες σχετικά με τα ακόλουθα :

 • το/τα URL (Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) της/των ιστοσελίδας(ων) από τις οποίες προτείνετε τη σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο
 • το/τα URL της/των ιστοσελίδας(ων) στον παρόντα ιστότοπο με τις οποίες προτείνετε να γίνει η σύνδεση

και θα εξετάσουμε το αίτημά σας.  Είναι στην διακριτική μας ευχέρεια εάν θα συμφωνήσουμε με το αίτημά σας και δεν είμαστε υποχρεωμένοι στην ικανοποίηση αυτού.

Changes to Terms and Conditions
 • CEVA may change the terms and conditions and disclaimer set out above from time to time. By browsing this website you are accepting that you are bound by the current terms and conditions and disclaimer and you should check these each time you revisit the site.

Αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις

Η CEVA μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και αποποίηση ευθυνών και θα πρέπει να τους ελέγχετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

 

Αλλαγές στον Ιστότοπο/Λειτουργία του Ιστότοπου

 • Η CEVA ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τη μορφή και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.
 • Η CEVA ενδέχεται να αναστείλει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου για εργασίες υποστήριξης ή συντήρησης, προκειμένου να ενημερώσει το περιεχόμενο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
 • Η CEVA επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καταργήσει την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Προστασία Δεδομένων

 • Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται στη CEVA μέσω αυτού του ιστότοπου θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεχτικά τα όσα ακολουθούν, πριν συνεχίσετε. Με την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων σε εμάς, συναινείτε στη χρήση τους σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.
Διαδικασία καταγγελίας

Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή έχετε να υποβάλλετε κάποια καταγγελία σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ιστοτόπων Feliway.co.uk στη διεύθυνση: contactus@ceva.com

Δικαιοδοσία

 • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο και σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης/διαφοράς που προκύψει σε σχέση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιασδήποτε διένεξης/διαφοράς που προκύψει σε σχέση με τον ιστότοπο, είτε με σύμβαση είτε με αδικοπραξία ή με άλλο τρόπο, τα Αγγλικά δικαστήρια θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για μια τέτοια διένεξη/διαφορά

Πολιτική απορρήτου

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα όλων όσων επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου ώστε να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε.

Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, θα θεωρηθεί ότι έχετε δώσει την άδεια σας για γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

Τι καλύπτει αυτή η πολιτική απορρήτου;

Αυτή η πολιτική απορρήτου καλύπτει τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, "ο παρόν ιστότοπος" σημαίνει τον ιστότοπο feliway.com, ο οποίος συνδέεται με άλλους ιστότοπους της CEVA.

Άλλοι ιστότοποι της CEVA ενδέχεται να περιέχουν πολιτικές απορρήτου διαφορετικές από αυτήν την πολιτική απορρήτου. Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται με τον ιστότοπο feliway.com. Στην περιήγησή σας στους ιστότοπους της CEVA, παρακαλούμε να ελέγξετε την πολιτική περί απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε και μην υποθέσετε ότι αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για όλους τους ιστότοπους της CEVA.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η CEVA ελέγχει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

 Ειδική ειδοποίηση - αν είστε κάτω των 13 ετών

Εάν είστε κάτω των 13 ετών παρακαλούμε να μην μας στείλετε τα προσωπικά σας στοιχεία (για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας). Εάν είστε κάτω των 13 ετών και επιθυμείτε να θέσετε μια ερώτηση ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο για τον οποίο απαιτείται η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον γονέα ή τον κηδεμόνα σας ώστε να το πράξει για λογαριασμό σας.

 

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του τηλεφωνικού αριθμού και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να :

 • απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή στα αιτήματα που έχετε υποβάλλει,
 • επεξεργαστούμε τις παραγγελίες ή τις αιτήσεις που έχετε υποβάλλει,
 • διαχειριστούμε ή με άλλο τρόπο εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με κάθε συμφωνία που έχετε με εμάς,
 • προβλέψουμε και επιλύσουμε προβλήματα σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που σας έχουν παρασχεθεί,
 • δημιουργήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας.

Ως μέρος των υπηρεσιών που σας προσφέρονται μέσω του ιστότοπού μας, οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποιος από τους διακομιστές μας βρίσκεται σε μια χώρα εκτός του ΕΟΧ ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκεται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν παρόμοιους νόμους για την προστασία των δεδομένων στον ΕΟΧ. Εάν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του ΕΟΧ κατ 'αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενώ βρίσκεστε εκτός του ΕΟΧ, οι πληροφορίες σας μπορούν να μεταφερθούν εκτός του ΕΟΧ προκειμένου να σας παράσχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, δεν θα αποκαλύψουμε οποιαδήποτε αναγνωρίσιμη προσωπική πληροφορία χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν έχουμε το νόμιμο δικαίωμα ή την υποχρέωση να το πράξουμε (για παράδειγμα, αν απαιτείται από νομική διαδικασία ή για λόγους πρόληψης απάτης ή άλλου εγκλήματος) ή αν πιστεύουμε ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη για την προστασία ή/και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής μας ασφάλειας και αυτών των χρηστών / πελατών μας κ.λπ.

Παροχή πρόσθετων πληροφοριών και γνωστοποίηση/διαβίβαση των στοιχείων σας

Σε κάποιες περιπτώσεις, θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα. Πιστεύουμε ότι αυτές οι συμπληρωματικές χρήσεις θα σάς ωφελήσουν. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μην επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με αυτό τον τρόπο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, παρά μόνο εάν έχετε συναινέσει θετικά ως προς τη χρήση των στοιχείων σας κατά τον τρόπο αυτό, κατά την υποβολή των πληροφοριών ή αργότερα και στη συνέχεια δεν έχετε αναιρέσει αυτή την επιλογή. Επιπλέον, αν θέλετε ανά πάσα στιγμή να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε ή όλους τους παρακάτω σκοπούς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Θα σταματήσουμε τη χρήση των στοιχείων σας για τους σκοπούς αυτούς, μόλις αυτό είναι ευλόγως δυνατό να το πράξουμε. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα, για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογο να το πράξουμε.

Κατά διαστήματα μπορεί να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για :

 • έρευνα αγοράς και παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων
 • να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει επικοινωνία μέσω τηλεφώνου
 • μεταβίβαση των πληροφοριών στα γραφεία θυγατρικών της CEVA και σε εταιρείες, οι οποίες ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, ώστε να μπορούν να σας στέλνουν πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Χρήση των στοιχείων σας από θυγατρικές εταιρείες

Αυτός ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μεταφερθούν στο μέλλον σε μία από τις συνδεδεμένες εταιρείες είτε στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης του ομίλου είτε με άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, μπορεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία που μελλοντικά κατέχει ή εκμεταλλεύεται αυτόν τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο, αλλά αυτή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

Συλλογή μη προσωπικών στοιχείων

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως τον τύπο των περιηγητών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε ή τον ιστότοπο από τον οποίο συνδέεστε στον δικό μας ιστότοπο. Μπορούμε επίσης να συγκεντρώσουμε τις λεπτομέρειες που υποβάλατε στον ιστότοπο (για παράδειγμα, την ηλικία σας και την πόλη στην οποία ζείτε). Δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε από αυτές τις πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο για να μας βοηθήσουν στην παροχή αποτελεσματικής εξυπηρέτησης σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορεί κατά διαστήματα να προμηθεύουμε τρίτους με αυτά τα μη προσωπικά ή συγκεντρωτικά δεδομένα για χρήσεις σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.

Η χρήση των cookies

Μπορεί να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες (γνωστές κοινώς ως «cookie») στον υπολογιστή σας όταν κάνετε περιήγηση στον ιστότοπό μας. Μπορούμε να διαβάσουμε αυτά τα cookies για ενημερωτικούς σκοπούς όταν επισκεφτείτε ξανά τον ιστότοπό μας. Ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγουμε ως αποτέλεσμα ενός cookie που γίνεται δεκτό από εσάς αφορά συγκεκριμένα τον υπολογιστή σας και περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα που ο υπολογιστής επισκέφθηκε τον ιστότοπο, ποια μέρη του ιστοτόπου μας εξετάστηκαν και κατά πόσο οι ιστοσελίδες που ζητήθηκαν παραδόθηκαν με επιτυχία. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες, και αντιπροσωπεύουν έναν υπολογιστή και όχι ένα άτομο.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες cookie για να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου και για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε εάν ο ιστότοπος λειτουργεί σε βέλτιστο επίπεδο. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τις προσφορές μας στο διαδίκτυο προς εσάς και να προσφέρουμε μια ευχάριστη και καινοτόμο εμπειρία στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να διαγράψετε ή να αποκλείσετε αυτές τις πληροφορίες, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας (ανατρέξτε στις οθόνες βοήθειας ή στα εγχειρίδιά σας). Εάν διαγράψετε ή αποκλείσετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες λειτουργίες του ιστότοπου.

 

E-mail, Ανατροφοδότηση (Feedback) και Λειτουργίες Φόρουμ

Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο συγκεκριμένος ιστότοπος προσφέρει οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, δυνατότητες ανατροφοδότησης ή λειτουργίες φόρουμ, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε τις πληροφορίες που αποκαλύπτετε. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου

Διατήρηση της ακρίβειας των στοιχείων σας

Στόχος μας είναι να διατηρούμε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Αν θέλετε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία που μας παρείχατε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

 Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία και πολιτικές με στόχο την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση και θα επικαιροποιήσουμε αυτά τα μέτρα καθώς θα καθίστανται διαθέσιμες νέες τεχνολογίες.

Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων που υποβάλλονται σε άλλους ιστότοπους

Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές άλλων ιστοσελίδων, ακόμα κι αν:

 • προσπελάσατε τον ιστότοπο του τρίτου μέρους χρησιμοποιώντας συνδέσμους από τον δικτυακό μας τόπο, 
 • συνδεθήκατε με την ιστοσελίδα μας από έναν ιστότοπο τρίτου μέρους.

Σας συνιστούμε να ελέγξετε την πολιτική κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε και να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο ή τον διαχειριστή τέτοιων ιστότοπων αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις.

Θα αλλάξει αυτή η πολιτική απορρήτου;

Κατά διαστήματα ενδέχεται να πραγματοποιούμε αλλαγές σε αυτή την πολιτική απορρήτου. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές. Παρακαλούμε να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου μας σε τακτική βάση.

Πώς μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας;

Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να το κάνετε αποστέλνοντάς μας email στη διεύθυνση  contactus@ceva.com

Σήμανση Ευρεσιτεχνίας και Ειδοποίηση

T

Αυτή η δημοσίευση στο Διαδίκτυο έχει στόχο να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα των ΗΠΑ 35 USC § 287(a).

Τα προϊόντα FELIWAY μπορούν να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις ευρεσιτεχνίας ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμού, καθώς και άλλες αντίστοιχες ξένες ευρεσιτεχνίες.  Η Ceva Animal Health/Ceva Santé Animale δεν επισημαίνει όλες της τις ευρεσιτεχνίες. Καταχωρόντας διάφορες ευρεσιτεχνίες στο παρόν, η Ceva Animal Health/Ceva Santé Animale δεν αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν άλλα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Μπορούν να ισχύουν επιπλέον διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τις ΗΠΑ και το Εξωτερικό και ενδέχεται να εκκρεμούν επιπλέον ισχύουσες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και εκτός των ΗΠΑ.

Τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντα της FELIWAY μπορούν να πωλούνται μεμονωμένα ή ως μέρος ενός άλλου προϊόντος ή συσκευής, και οι καταχωρισμένες ευρεσιτεχνίες μπορούν να ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις.

Ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ με Αρ.  US20110077301- USD29/494,658

 

Δικαιώματα συγγραφέα / Πνευματικά δικαιώματα / Εμπορικά σήματα και σχέδια / Ευρεσιτεχνίες

Αναρτώντας μια φωτογραφία της γάτας σας (και όλων των άλλων αντικειμένων που βρίσκονται εντός της φωτογραφίας) στο κανάλι FELIWAY και σε οποιοδήποτε κανάλι της CEVA συμφωνείτε στα ακόλουθα :

 

Όροι και Προϋποθέσεις :

Κατά διαστήματα η CEVA επιλέγει δημοσιευμένο Περιεχόμενο που είναι σχετικό με και σε συμφωνία με το όραμα εμπορικής επωνυμίας του FELIWAY καθώς και τις αρχές εμπορικής επωνυμίας (π.χ. κείμενο, αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα, εικόνες, ή βίντεο) στο Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ή/και Snapchat.

Το Περιεχόμενο έχει επιλεγεί για χρησιμοποιηθεί εκ νέου σε κανάλια κοινωνικών μέσων που ανήκουν στην CEVA όπως Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat ή/και σε ιστότοπους της CEVA.

Όταν επιλέγεται το Περιεχόμενο, ο Δημιουργός του θα κληθεί να έρθει σε επικοινωνία μέσω του Facebook, του Twitter, του Instagram, του YouTube ή του Snapchat και θα ζητηθεί η συγκατάθεσή του ότι η Εταιρεία μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα κανάλια κοινωνικών μέσων που της ανήκουν στο Facebook, το Twitter, το Instagram, το YouTube και το Snapchat καθώς και στους ιστότοπους της CEVA.  Ο Δημιουργός του Περιεχομένου θα κληθεί να απαντήσει και να εγκρίνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Εάν υποβάλλετε μια φωτογραφία στη CEVA για να συμμετέχετε σε διαγωνισμό, με τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό δίνετε την άδεια στη CEVA να χρησιμοποιεί τη εν λόγω φωτογραφία για προώθηση επώνυμου εμπορικού περιεχομένου.

Κάθε φωτογραφία που υποβάλλεται στα κοινωνικά κανάλια της CEVA και FELIWAY (Facebook, Twitter, Instagram) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση επώνυμου εμπορικού περιεχομένου από τη FELIWAY. Το πρόσωπο που υπέβαλε την εν λόγω εικόνα θα αναφέρεται/πιστώνεται είτε στην ίδια τη φωτογραφία είτε στο αντίγραφο που συνοδεύει την ανάρτηση.

Εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο είναι δική σας δημιουργία και τίποτα δεν προέρχεται από τρίτους.

Εκδίδοντας το Περιεχόμενο, ο Δημιουργός του χορηγεί στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμια μεταβιβάσιμο, χωρίς καταβολή δικαιωμάτων (royalties), αμετάκλητο, αέναο/διαρκές δικαίωμα και άδεια χωρίς αποζημίωση για χρήση όπως περιγράφεται, του Περιεχομένου στα κανάλια του Facebook, Twitter, Instagram, YouTube και Snapchat καθώς και στις ιστοσελίδες της CEVA.

Η απόφαση της εταιρείας είναι δεσμευτική ως προς όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Δραστηριότητα αυτή, και δεν θα συναφθεί καμία αλληλογραφία.