Deelnamevoorwaarden - 25 jaar FELIWAY award

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatie van de wedstrijd 

Ceva Santé Animale, een Franse vennootschap ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Libourne onder het nummer 301 763 405 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 10 avenue de la Ballastière 33500 Libourne, (hierna de "Organisator"), lanceert gedurende het jaar 2021 een gratis online wedstrijd met de mogelijkheid te winnen zonder aankoopverplichting genaamd "25 jaar FELIWAY Award", (hierna de "Wedstrijd"), onder de deelname voorwaarden beschreven in dit reglement. De wedstrijd wordt in België georganiseerd door Ceva Santé Animale N.V., vertegenwoordigd door de directeur Mark de Vries, Metrologielaan 6, 1130 Brussel.  

Op de sociale netwerken Facebook en Instagram worden reclamebanners met een uitnodiging tot deelname geplaatst met de doelgroep kattenbezitters, met een verwijzing naar de wedstrijd en een link naar het 25-jarig jubileum van de FELIWAY Award pagina. De wedstrijd en de toepassing ervan worden niet georganiseerd of gesponsord door Facebook en Instagram. De verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan Facebook en Instagram. 

Artikel 2: Doel van de wedstrijd

Het organiserende bedrijf start een wedstrijd die openstaat voor alle kattenliefhebbers die bereid zijn om op de 25 jaar FELIWAY Award pagina een foto van hun kat te delen met een verhaal in een van deze twee categorieën: Kattenouders of Kattenprofessionals. Er zullen drie stappen zijn in het selectieproces:

 1. In elke categorie (kattenouders en kattenprofessionals) worden de vijf bijdragen van het 25-jarig jubileum van de FELIWAY Award-pagina geselecteerd die de meeste stemmen van bezoekers hebben gekregen. In het geval dat meerdere bijdragen hetzelfde aantal stemmen krijgen en deze tot de vijf beste resultaten behoren, worden alle betrokken deelnemers gekozen voor de tweede ronde. In dit specifieke geval kunnen meer dan vijf bijdragen worden geselecteerd. De inzenders van de geselecteerde bijdragen worden uitgenodigd om een ​​video op te sturen naar een internationale jury.
 2. De internationale jury zal vervolgens een winnende video per categorie en per land aanwijzen.
 3. Voor de eindronde zal de internationale jury één winnaar per categorie aanwijzen. 

De winnaars ontvangt de prijs (prijzen) zoals beschreven in artikel 5 van dit reglement. 

Artikel 3: Deelname Vereisten en Voorwaarden voor deelname

3.1 Deelname Vereisten 

De Wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen (de "Deelnemer(s)") die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

 • Ouder zijn dan 18 jaar
 • Deelnemers in de categorie katten ouders, moeten de daadwerkelijke eigenaar van de kat zijn en hun woonplaats in België hebben 
 • Deelnemers in de categorie katten professionals moeten werkzaam zijn of vrijwilligerswerk verrichten in een dierenartsenpraktijk, asiel, trimsalon, kattenpension,  kattenvereniging of gedragscoach of professional zijn 

Personen in dienst van de organisator of dochterondernemingen, evenals directe familieleden en andere personen die betrokken zijn bij het bedenken en uitvoeren van deze wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

Automatisch geregistreerde deelnemers (bijv. door zogenaamde bots of andere technische hulpmiddelen) evenals deelnemers die niet-geautoriseerde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen behalen, zijn ook uitgesloten van de wedstrijd.

Deelname aan de Wedstrijd is strikt persoonlijk. 

Deelnemers stemmen ermee in geen gedrag te vertonen dat in strijd is met de belangen van deze Wedstrijd of schadelijk is voor het imago van de Organisator of enige derde partij. 

Deelname aan deze Wedstrijd impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, alsmede van de wet- en regelgeving betreffende promotionele spelen en wedstrijden zoals loterijen. Niet-naleving van deze voorwaarden door de deelnemers leidt tot de ongeldigheid van hun inschrijving en mogelijke  aansprakelijkheid. 

Deelnemers begrijpen en gaan ermee akkoord dat de Organisator het recht heeft om alle bewijsstukken op te vragen die het nodig acht met betrekking tot de identiteit, het adres of de leeftijd van de deelnemers.

Iedere valse opgave van identiteit of leeftijd zal automatisch leiden tot uitsluiting van de Wedstrijd. 

3.2 Voorwaarden voor deelname

De Deelnemers kunnen deelnemen in één van de 2 categorieën: Kattenouders of Kattenprofessionals. 

De Deelnemer in de categorie kattenouder dient op de 25 jaar FELIWAY Award pagina een leuk en vrolijk verhaal te delen en een foto van zijn/haar kat(ten) te uploaden tussen 11 juni 2021 en 1 september 2021.

De deelnemers in de categorie kattenprofessional kunnen tussen 11 juni 2021 en 1 september 2021 op de 25 jaar FELIWAY Award pagina een foto uploaden en verslag delen van katvriendelijke maatregelen die zij in hun dagelijkse professionele bezigheden met katten toepassen. 

Tekst voor verhalen bij de foto op de website mag niet langer zijn dan 500 tekens en moet door de Deelnemer zelf worden geschreven. Een gecentreerde afbeelding geniet de voorkeur zodat de afbeelding niet aan de randen wordt afgesneden. De beeldkwaliteit moet ca 550 x 680 (breedte & hoogte). De totale bestandsgrootte mag niet groter zijn dan 300 kb. 

De bezoekers van de 25 jaar FELIWAY Award kunnen stemmen op hun favoriete foto’s en verhalen. Elke bezoeker kan slechts 1 stem per verhaal uitbrengen. Het is mogelijk om op meerdere verhalen te stemmen.  

De vijf inzendingen per categorie en per land die de meeste stemmen krijgen, worden geselecteerd voor deelname aan de tweede ronde van de wedstrijd. In het geval 1 of meerdere foto’s een identiek aantal stemmen hebben en deze maken deel uit van de top 10 beste scores dan worden deelnemers met gelijke score meegenomen naar de volgende ronde. In dit geval kunnen meer dan 10 deelnemers geselecteerd worden. Op 2 september 2021 zal de Organisator een e-mail sturen naar de geselecteerde deelnemers met het verzoek video's van hun verhaal in te sturen.

In de tweede ronde, van 3 september 2021 tot 20 september 2021, dienen de geselecteerde deelnemers per e-mail aan de Organisator te sturen: 

a) Voor Kattenouders: Een video van henzelf met hun kat(ten). De video moet de relatie tussen de Kattenouders en hun kat(ten) beschrijven. Bijvoorbeeld: Wat hebben ze gedaan om het leven van hun kat te verbeteren, wat doen ze om gelukkig samen te leven...

Het videoverhaal moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Vertel een echt en waargebeurd verhaal 
 • Wees gedetailleerd en precies
 • Het verhaal spreekt voor zich, geen extra informatie nodig om het te begrijpen
 • Toont de kat(ten) in een natuurlijke situatie 
 • Toont het dagelijks leven van de kat(ten) 
 • Toont de familie/deelnemer thuis - binnen en/of buiten 
 • De video mag niet langer duren dan 3 minuten

Video formaat: de video moet verzonden worden als een .mp4 formaat met minimum resolutie 1080p. Het video bestand mag niet groter zijn dan 2GB. Bij voorkeur in liggend/horizontaal formaat. 

b) Voor een Kattenprofessional: Een video van henzelf in hun professionele omgeving waarin zij het dagelijkse leven beschrijven van de kat(ten) die zij verzorgen en welke katvriendelijke maatregelen zij in hun dagelijkse professionele bezigheden met katten toepassen. 

Het videoverhaal moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Vertel een echt en waargebeurd verhaal
 • Wees gedetailleerd en precies
 • Het verhaal spreekt voor zich, geen extra informatie nodig om het te begrijpen
 • Toont het welzijn van katten
 • Uitleg over hoe dit welzijn voor katten in de professionele omgeving werd bereikt
 • Laat indien mogelijk ook katten in de video zien  
 • Laat een professional(s) aan het werk zien
 • De video mag niet langer duren dan 3 minuten

Video formaat: de video moet verzonden worden als een .mp4 formaat met minimum resolutie 1080p. Het video bestand mag niet groter zijn dan 2GB. Bij voorkeur in liggend/horizontaal formaat. 

Kattenprofessionals moeten ervoor zorgen dat hun verhaal betrekking heeft op de dierenartsenpraktijk, het asiel, de kattenvereniging, het pension, salon waar zij momenteel werkzaam zijn, vrijwilligerswerk doen of lid van zijn. De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van autorisatie van derden indien nodig. (bijv. katten die toebehoren aan mensen, iedereen die in hun video zou kunnen figureren etc).

De Organisator zal zorgen voor de vertaling van de video's door ondertitels in het Engels toe te voegen. Zodra de ondertitels zijn toegevoegd, zullen ze tegen 27 september 2021 worden geüpload op de website https://cats.feliway.com/nl-be/25-jaar-feliway-award.

Artikel 4: Kennisgeving van de winnaars 

Op het einde van de tweede ronde, op 20 september 2021 en na ontvangst van de video's van de geselecteerde deelnemers, zal een lid van de Organisator 2 van deze video's selecteren voor elke categorie en zal deze selectie doorsturen naar een internationale Jury. De internationale Jury wordt geselecteerd door Ceva en bestaat uit 6 katten experts en/of katten influencers, afkomstig uit verschillende landen. De Juryleden zullen vervolgens 1 videoverhaal selecteren voor elke categorie op 26 oktober 2021. Tijdens deze periode zal de Jury ook de International Award van elke categorie kiezen. De winnaar per land per categorie wordt op 29 oktober 2021 bekendgemaakt op de website https://cats.feliway.com/nl-be/25-jaar-feliway-award. De winnaars van elke categorie van elk land wordt gevraagd om interviews te geven (gefilmd, opgenomen of geschreven) om hun verhaal te vertellen. De internationale prijs voor elke categorie wordt bekendgemaakt op 25 november 2021, tijdens de prijsuitreiking.

Artikel 5: Prijzen 

De nationale winnaar van de 25 jaar FELIWAY Award in de categorie ‘Kattenouders’ in België ontvangt: 

 • 1 jaar levering van het product FELIWAY Optimum ter waarde van €381,- (dit zijn 2 FELIWAY Optimum Startsets en 10 FELIWAY Optimum navullingen) 
 • 1 Happy Cat box (deze box bevat 1 kartonnen huisje,1 fleece dekentje, 1 pen, 1 herbruikbaar shopping tasje) 

De afvallers van tweede ronde in deze categorie in België ontvangen:

 • 1 Happy Cat box (deze box bevat 1 FELIWAY Optimum startset (waarde €35,25), 1 kartonnen huisje, 1 fleece dekentje, 1 pen, 1 herbruikbaar shopping tasje) 

De nationale winnaar van de 25 jaar FELIWAY Award in de categorie ‘Kattenprofessionals’ in België ontvangt: 

 • 1 Happy Cat box (deze box bevat  25 kartonnen huisjes, 25 fleece dekentjes, 25 pennen, 25 herbruikbaar shopping tasjes en kunnen gebruikt worden voor de ondersteuning van de professionele activiteiten). 

De afvallers van tweede ronde in deze categorie in België ontvangen:

 • 1 Happy Cat box (deze box 1 kartonnen huisje,1 fleece dekentje, 1 pen, 1 herbruikbaar shopping tasje) 

De internationale winnaar van de 25 jaar FELIWAY award in de categorie ‘Kattenouders’ ontvangt: 

 • 1 FELIWAY trofee in de vorm van een kat 
 • Een geldsom van €2500,-

De internationale winnaar van de 25 jaar FELIWAY award in de categorie ‘Kattenprofessionals’ ontvangt: 

 • 1 FELIWAY trofee in de vorm van een kat 
 • Een online consult van 2 uur met een door de Organisator geselecteerde katten expert. 

De waarde van de Prijzen wordt bepaald op het moment dat het Reglement wordt opgesteld en kan niet worden betwist wat betreft de waarde ervan. Alle kosten die na de wedstrijd worden gemaakt, met name voor het onderhoud en het gebruik van deze prijzen, komen geheel ten laste van de winnaar.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de gewonnen Prijs te vervangen door een prijs van dezelfde waarde en/of met vergelijkbare kenmerken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aanspraak. Alle foto's die "de Prijs" voorstellen dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet contractueel bindend. 

De Prijs is niet inwisselbaar en kan in geen geval het voorwerp uitmaken van een betaling van zijn waarde in valuta of geld van welke aard ook. Er wordt gespecificeerd dat de Organisator geen enkele dienst verleent of garantie biedt, de winst bestaat uitsluitend uit de levering van de hierboven voorziene prijs. Het organiserende bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de prijs door de winnaar. 

Artikel 6: Toekenningsvoorwaarden voor de prijzen

6.1 Verzending naar winnaars uit de categorie kattenouders: 

De winnaars worden door de organisator per e-mail op de hoogte gebracht van de prijs nadat deze is vastgesteld om de adresgegevens voor het verzenden van de prijs te verkrijgen. Winnaars die niet kunnen worden bereikt of die niet binnen 14 dagen na kennisgeving van de prijs contact opnemen met het postadres dat vereist is voor de verzending van de prijzen, hebben geen recht op enige prijs of compensatie van welke aard dan ook.

De organisator is niet aansprakelijk voor het verstrekken van ongeldige of onleesbare contactgegevens of technische problemen die het verzenden van de prijs onmogelijk maken. Wanneer de prijs correct wordt overhandigd aan een transportbedrijf, gaat het risico van onopzettelijk verlies over op de winnaar.

6.2 Verzending naar winnaars uit de categorie kattenprofessionals:

De winnaars worden na vaststelling van het evenement per e-mail op de hoogte gebracht van de prijs om de adresgegevens van de professional te achterhalen voor de persoonlijke overhandiging of de verzending van de prijs. Winnaars die niet kunnen worden bereikt of die niet binnen 14 dagen na kennisgeving van de prijs contact opnemen met het postadres dat nodig is voor de levering van de prijzen, hebben geen recht op enige prijs of compensatie van welke aard dan ook.

Indien de winnaar niet wil dat de prijs persoonlijk wordt overhandigd en de prijzen per post worden verzonden naar het door hem opgegeven adres, gaat het risico van onopzettelijk verlies van de prijs over op de winnaar bij behoorlijke levering aan een transportbedrijf.

De organisator is niet aansprakelijk voor het verstrekken van ongeldige of onleesbare contactgegevens of technische problemen die het verzenden van de prijs onmogelijk maken.

Artikel 7: Vergoeding van de onkosten

De deelname aan de Wedstrijd is ten laste van de deelnemers. Gezien de huidige stand van dienstverlening en technologie, biedt een groot deel van de internetproviders gratis of forfaitaire aansluitingen aan internetgebruikers; er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke toegang tot internet of tot de mailbox van de Deelnemer op gratis of forfaitaire basis (zoals een aansluiting via kabel, ADSL of een gespecialiseerde verbinding) geen aanleiding geeft tot enige terugbetaling, voor zover het abonnement op de diensten van de aanbieder van toegang in dit geval door de internetgebruiker wordt aangegaan voor zijn gebruik van internet in het algemeen en het feit dat de deelnemer verbinding maakt met internet of met zijn mailbox om deze te raadplegen, hem geen extra kosten of uitgaven oplevert.

Artikel 8: Auteursrecht en gebruiksvoorwaarden

8.1 Ten behoeve van de Wedstrijd zullen tekst(en), foto('s) en video('s) (hierna te noemen de "beeldmateriaal") worden ingediend in het inzendingsbestand. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verlenen de Deelnemers uitdrukkelijk aan de Organisator en aan haar gelieerde ondernemingen een wereldwijde, niet-exclusieve, vijf (5) jaar durende, royaltyvrije licentie om de genoemde Visuals te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te distribueren en/of te exploiteren voor hun eigen doeleinden, door middel van alle processen, op alle media, en in het bijzonder op het internet en sociale netwerken. 

Meer in het bijzonder verleent de Deelnemer aan de Organisator:

(i) het recht op gebruik en commerciële exploitatie, in welke vorm dan ook, zelfs onvoorzien of niet voorzienbaar vanaf het begin van de Wedstrijd;

(ii) het recht tot reproductie met alle middelen en op alle media, bekend of onbekend vanaf de datum van aanvang van de Wedstrijd

(iii) het recht van weergave door welk procedé dan ook, bekend of onbekend vanaf de aanvangsdatum van de Wedstrijd

(iv) het recht om het beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te vertalen, bij te werken, toe te voegen, te verwijderen voor alle media, bekend of onbekend vanaf de aanvangsdatum van de Wedstrijd;

(v) het recht om het beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk over te dragen en in het bijzonder om aan derden alle contracten voor reproductie, distributie, verspreiding en marketing toe te kennen, ongeacht de vorm, het medium en het middel, al dan niet tegen betaling;

8.2 De Deelnemers verklaren dat zij de auteur zijn van het ingezonden beeldmateriaal en/of dat zij alle intellectuele eigendomsrechten hierop bezitten. Zij garanderen de Organisator dat het beeldmateriaal vrij is van auteursrechten en geen inbreuk maakt op de privacy en/of beeldrechten van een derde partij.

Meer in het bijzonder verklaren de Deelnemers dat elke persoon die in het beeldmateriaal voorkomt of enig recht zou kunnen hebben met betrekking tot het beeldmateriaal en het gebruik ervan, hetzij in het bijzonder op grond van intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht of naburige rechten, merkrechten, etc.) of persoonlijkheidsrechten (in het bijzonder, beeldrechten, recht op privacy, etc.) niet gerechtigd zal zijn claims in te dienen tegen de Organisator met betrekking tot het gebruik zoals hierin voorzien. 

De Organisator kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld in dit opzicht en de Deelnemers verplichten zich tot het dragen van alle kosten in verband met elke actie, alsmede alle uitgesproken vonnissen, in het geval van een vordering of procedure ingesteld tegen de Organisator wegens inbreuk op de rechten van derden. 

8.3 De Deelnemers erkennen tevens dat de Organisator niet kan garanderen dat enige verdere verspreiding van dit beeldmateriaal onder haar toezicht en controle zal vallen. De Deelnemer vrijwaart derhalve de Organisator en aan haar gelieerde ondernemingen van enige aansprakelijkheid in dit opzicht.  

De Deelnemers doen hierbij uitdrukkelijk afstand van en ontheffen de Organisator van alle claims, acties of anderszins met betrekking tot de ongeautoriseerde verspreiding en/of gebruik van het beeldmateriaal door een derde partij.

Artikel 9: Persoonsgegevens 

De Organisator verzamelt de persoonsgegevens van de Deelnemers in het kader van de Wedstrijd (in het bijzonder de contactgegevens van de winnaars).

De verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Organisator in het kader van de Wedstrijd en de toekenning van de prijs aan de winnaars.

Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, d.w.z. tot 3 maanden na afloop van de Wedstrijd. 

De Organisator geeft de Deelnemers toestemming om hun gegevens door te geven aan onderaannemers en/of dienstverleners, uitsluitend ten behoeve van het beheer van de Wedstrijd.

In overeenstemming met de Verordeningen betreffende persoonsgegevens hebben de Deelnemers het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van hun gegevens.

Deelnemers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking, hun toestemming intrekken en verzoeken om verwijdering van hun gegevens.

Deelnemers die vóór het einde van het spel bezwaar maken tegen de verwerking, hun toestemming intrekken of verzoeken om verwijdering van hun gegevens, worden geacht te hebben afgezien van hun deelname.

Deelnemers kunnen dit recht uitoefenen door te schrijven naar: privacycompliance@ceva.com. 

In geval van een klacht die niet rechtstreeks met Ceva Santé Animale wordt opgelost, kunnen deelnemers contact opnemen met de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

Voor meer informatie kunt u ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens raadplegen op het volgende adres https://www.ceva.be/nl/Footer-links/Privacy-beleid#privacy.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De Organisator heeft het recht deze Wedstrijd in te korten, te verlengen of te annuleren indien omstandigheden, met name in verband met een gezondheidscrisis, dit vereisen. Evenzo kunnen de data die hierin zijn voorzien worden gewijzigd. Zij kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld.

De deelnemer erkent en aanvaardt dat de enige verplichting van de organisator in het kader van de Wedstrijd bestaat uit het registreren van de inzendingen van de deelnemers, op voorwaarde dat deze inzendingen voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van dit reglement, en het toekennen van de prijzen aan de winnaars overeenkomstig de criteria en procedures zoals omschreven in dit reglement.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld, zonder dat deze opsomming uitputtend is, voor technische, hardware- of software fouten van welke aard dan ook, de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren en het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van internet wat betreft technische prestaties, responstijden voor het raadplegen, vragen stellen of overdragen van informatie.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens het gebruik en/of het genot van de gewonnen prijs. 

Artikel 11: Naleving (compliance) en geschillenbeslechting

11.1 Deelname aan deze Wedstrijd impliceert uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in zijn geheel. Deelname aan de Wedstrijd impliceert een loyale houding, dat wil zeggen een absoluut respect voor de regels en rechten van andere deelnemers.

Het is deelnemers verboden enige deelname procedure te implementeren of te trachten te implementeren die niet strikt in overeenstemming is met de beginselen van de Wedstrijd en dit reglement.

De Organisator behoudt zich het recht voor personen die niet volledig aan dit voorschrift voldoen uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd en een ieder te vervolgen die probeert te frauderen of het goede verloop van de Wedstrijd te verstoren.

11.2 De Organisator kan besluiten de Wedstrijd te annuleren als blijkt dat er duidelijk sprake is geweest van fraude in welke vorm dan ook, in het bijzonder op geautomatiseerde wijze in het kader van deelname aan de Wedstrijd of de bepaling van de winnaars.

De Organisator behoudt zich het recht voor om elke verificatie uit te voeren om zich ervan te verzekeren dat dit artikel wordt nageleefd, alsmede het reglement in zijn geheel, en met name om elke deelnemer te verwijderen die zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik of een poging tot fraude.

Er wordt overeengekomen dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben ten aanzien van de verbindingselementen en de informatie die het resultaat is van de computerverwerking met betrekking tot de door de Organisator georganiseerde Wedstrijd.

11.3 Over eventuele moeilijkheden bij de toepassing of interpretatie van het reglement zal uitsluitend worden beslist door de Organisator. Geen enkele telefonische vraag of vordering betreffende de toepassing of interpretatie van dit reglement zal worden beantwoord. 

11.4 Dit reglement is onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Wedstrijd, zal onherroepelijk en onvoorwaardelijk worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de territoriaal bevoegde rechtbanken.  

Artikel 12: Raadpleging van het reglement

Deze verordening kan tussen 11/06/2021 en 31/12/2021 worden geraadpleegd op de FELIWAY 25 Award pagina. 

Een kopie van dit reglement kan eveneens kosteloos worden toegezonden aan eenieder die hierom schriftelijk verzoekt via e-mail op het adres infovet.be@ceva.com.

Gedaan te Brussel, op 11 juni 2021