Deelnamevoorwaarden - FELIWAY Help gratis cartridge

Ontvang een gratis cartridge bij aankoop van een FELIWAY Help! verdamper, aangekocht bij dierenartsen, dierenspeciaalzaken en online verkooppunten in de Benelux, van 1 mei 2022 tot 30 april 2023.   

Deze aanbieding is uitsluitend geldig voor personen die woonachtig zijn in de Benelux en is beperkt tot 1 deelname per huishouden [zelfde naam en adres].    

Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere lopende aanbiedingen op FELIWAY Help!   

Aanvragen om een gratis Cartridge komen alleen in aanmerking als alle vereiste gegevens (voornaam, achternaam, adres) correct zijn ingevuld, ingediend en geaccepteerd voor 30 april 2023.  

Elke onvolledige, foutieve, onleesbare, vervalste of frauduleuze aanvraag zal worden beschouwd als niet-conform en zal worden afgewezen.   

Ceva zal uw deelname binnen een termijn van 2 tot 3 werkdagen beoordelen en indien deze wordt gevalideerd, ontvangt u een bevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres  

De gratis FELIWAY Help! cartridge zal binnen een termijn van 7 dagen per normale post worden verzonden naar uw postadres, zoals vermeld in het formulier.   

De op dit formulier verzamelde informatie wordt opgenomen in een bestand dat wordt verwerkt door Ceva als verantwoordelijke voor de verzending van een gratis cartridge. De rechtsgrondslag voor de verwerking is het contract om u de gratis cartridge toe te sturen. De rechtsgrondslag voor het ontvangen van promotionele aanbiedingen van Ceva is uw toestemming.   

De verzamelde gegevens zullen alleen worden gedeeld aan de volgende ontvangers: Ceva's medewerkers die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot de gegevens en die deze strikt nodig hebben om hun taken uit te voeren, evenals Ceva's onderaannemers met inbegrip van de hosting van de gegevens. De gegevens worden bewaard gedurende maximum 3 jaar na de laatste communicatie voor de ontvangst van promotionele aanbiedingen. 

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u te allen tijde toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, deze laten corrigeren, verzoeken om verwijdering ervan, uw recht uitoefenen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zich hiertegen te verzetten en het recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.   

Om deze rechten uit te oefenen of voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar privacycompliance@ceva.com.   

Indien u, na contact met ons te hebben opgenomen, van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming niet worden geëerbiedigd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.